Hopp til hovedinnhold
Inspirerende mennesker

Bente studerer kjemi og forsker på bærekraftige løsninger

Nå har hun funnet et enzym i havet som vil spare miljøet for enorme energimengder.

– Det som er unikt med enzymene vi finner her i Nord, er at de er tilpasset lav temperatur. Det kan vi bruke til å designe enzymer med bedre egenskaper, som for eksempel i vaskemidler, sier Bente.

For å få vekk flekker fra skitne plagg med vanlige vaskemidler, trenger vi mye varmtvann. Det koster oss og miljøet enorme mengder energi.

– Enzymene i dagens vaskemiddel krever høye temperaturer for å klare å bryte ned skitt og fett. Hvis vi bruker enzymer som ikke krever at vi varmer opp vannet, vil det være kjempepositivt for miljøet, sier Bente.