Hopp til hovedinnhold
Inspirerende mennesker

Monica jobber i SINTEF og forsker på energi

Det store målet er å kutte klimagassutslipp. Det hadde vært umulig uten t-matte.

Som forsker hos SINTEF leter Monika etter svar på hvordan vi kan spare på energien og bruke den smartere, slik at vi kan slippe ut mindre CO2.

– For eksempel jobber jeg med det å spare på det som går ut i luften hvis vi ikke gjør noe med det, sånn at vi kan få mindre utslipp av CO2 og lavere temperatur på jorden. Det er nettopp det vi trenger når vi skal løse de globale klimautfordringene vi står overfor i dag, sier Monika.

Uten t-matte hadde ikke Mari fått den jobben hun har i dag. Hun var ingen «superfan» av realfag på skolen, men tok det for å holde dørene åpne. T-matten i førsteklasse var første steg på Monikas realfagsreise mot forskerjobben.

– Når man går på videregående kan det virke meningsløst å sitte med mattestykker man ikke får til, og mangler motivasjonen for å komme over den kneika der man tilslutt skjønner det, sier hun.

Men på reisen gjennom realfag, via studier i sivilingeniør og til forskerjobb, har matten fått en ny mening for henne.

– Matte er en forutsetning for alt vi driver med. Det å kunne sette ligninger på ting og beskrive ting er helt avgjørende for å forstå verden. Det er med realfag man virkelig kan gjøre en forskjell, sier Monika.