Gå til hovudinnhald
Fremtidsjobbene

Fremtidsjobbene Sesong 1

Fremtidsjobbene er en filmserie vi lager for å vise frem de «nye» realfagsjobbene. Mange elever vet ikke hva man kan bli, eller hva man kan jobbe med dersom man velger realfag, og disse filmene skal vise frem mangfoldet av yrker som finnes innen realfag og teknologi.