Gå til hovudinnhald
Asset631f294462d632 13544112

Kravkodar

Hvilken kombinasjon av fag trenger du for å bli veterinær? Eller systemutvikler? Hvilke realfag er relevante for de utdanningene du vurderer? I et landskap med nesten uendelig med muligheter, er det ikke alltid like lett å navigere. Derfor har vi forsøkt å gjøre det så enkelt som mulig for deg, ved å samle alle kravkodene for realfaglige studier her.

Les også mer på www.samordnaopptak.no

ARKN

Du må dokumentere Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og R2 og Fysikk 1.

Du dekker kravet, selv om du ikke har generell studiekompetanse, hvis du har 2-årig teknisk fagskole (rammeplan fra 1998/99 eller tidligere ordninger

BIOI

Du må dokumentere Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og enten Fysikk 1 eller Kjemi 1 eller Biologi 1.

Flyfag

Du må dokumentere Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og Fysikk 1. Du må også bestå en opptaksprøve. Mer informasjon finner du på uit.no/luftfartsfag.

Tresemesterordning

Du må dokumentere Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og Fysikk 1. Du må også bestå en opptaksprøve.

HING

Du må dokumentere Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og R2 og Fysikk 1.

Du dekker kravet, selv om du ikke har generell studiekompetanse, hvis du har:

 • bestått 1-årig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag etter fagplan av 2014 eller
 • bestått 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning eller
 • bestått 2-årig teknisk fagskole (rammeplan fra 1998/99 eller tidligere ordninger).
ING4R2

Du må dokumentere Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og R2 og Fysikk 1. Du må ha karakteren 4 eller bedre i R2.

Har du 2-årig teknisk fagskole (rammeplan fra 1998/99 eller tidligere ordninger), må du dokumentere kunnskaper tilsvarende Matematikk R2 med karakteren 4 eller bedre.

Du dekker kravet, selv om du ikke har generell studiekompetanse, hvis du har:

 • bestått 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning (krav om karakteren C eller bedre i matematikk) eller
 • bestått 1-årig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag (krav om karakteren C eller bedre i matematikk) etter fagplan av 2014.
MATRS

Du må dokumentere Matematikk R1 eller Matematikk S1 og S2.

MATTEK

Du må dokumentere Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og ett av følgende krav

 • Matematikk R2 eller
 • Fysikk 1 og 2 eller
 • Kjemi 1 og 2 eller
 • Biologi 1 og 2 eller
 • Informasjonsteknologi 1 og 2 eller
 • Geofag 1 og 2 eller
 • Teknologi og forskningslære 1 og 2.

Du dekker kravet, selv om du ikke har generell studiekompetanse, hvis du har:

 • bestått 1-årig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag etter fagplan av 2014 eller
 • bestått 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning eller
 • bestått 1-årig tilpasningskurs eller
 • bestått 2-årig fagskoleutdanning etter studieordninger før rammeplan fastsatt av departementet i 1998/99
MEROD

Du må dokumentere Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og Fysikk 1 og Kjemi 1 og 2.

NATTEK

Du må dokumentere Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og ett av følgende krav

 • Matematikk R2 eller
 • Fysikk 1 og 2 eller
 • Kjemi 1 og 2 eller
 • Biologi 1 og 2 eller
 • Informasjonsteknologi 1 og 2 eller
 • Geofag 1 og 2 eller
 • Teknologi og forskningslære 1 og 2.

Du dekker kravet, selv om du ikke har generell studiekompetanse, hvis du har:

 • bestått 1-årig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag etter fagplan av 2014 eller
 • bestått 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning eller
 • bestått 2-årig fagskoleutdanning etter studieordninger før rammeplan fastsatt av departementet i 1998/99.
ORTO

Du må dokumentere Matematikk R1 (eller Matematikk S1 + S2) og R2 og Fysikk 1.

REALFA

Du må dokumentere Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og ett av følgende krav

 • Matematikk R2 eller
 • Fysikk 1 og 2 eller
 • Kjemi 1 og 2 eller
 • Biologi 1 og 2 eller
 • Informasjonsteknologi 1 og 2 eller
 • Geofag 1 og 2 eller
 • Teknologi og forskningslære 1 og 2.
REALKJ

Du må dokumentere Matematikk R1 (eller matematikk S1 + S2) og Kjemi 1 og i tillegg enten

 • Fysikk 1 eller
 • Biologi 1 eller
 • Kjemi 2
REALR2

Du må dokumentere Matematikk R1(eller Matematikk S1 og S2) + R2 og i tillegg enten

 • Fysikk 1 + 2 eller
 • Kjemi 1 + 2 eller
 • Biologi 1 + 2 eller
 • Informasjonsteknologi 1 + 2 eller
 • Geofag 1 + 2 eller
 • Teknologi og forskningslære 1 + 2
SIVING

Du må dokumentere Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og R2 og Fysikk 1.

Du dekker kravet, selv om du ikke har generell studiekompetanse, hvis du har

 • bestått 1-årig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag etter fagplan av 2014 eller
 • bestått 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høgskoleutdanning
 • bestått 2-årig teknisk fagskole (rammeplan fra 1998/99 eller tidligere ordninger)
VETE

Du må dokumentere Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og Kjemi 1 og 2.