Gå til hovudinnhald
Asset63208b11acdb51 97896083

Yrkesoversikt

Tenker du på en utdanning innen realfag og teknologi? Her finner du en oversikt over ulike yrker innen disse fagene. Det finnes sikkert enda flere, mulighetene er mange.

Rollemodell

Adjunkt

En adjunkt er en lærer med en fireårig lærerutdanning eller som har en bachelorgrad og praktisk pedagogisk utdanning. Som lærer arbeider adjunkter med barn, unge og voksne i skolen.

VR lege

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobber som fastlege.

Anestesilege

Anestesilege

Anestesilegen har ansvar for å gi pasienter bedøvelse og smertelindring.

Arbeidsmedisiner

Arbeidsmedisiner

Som arbeidsmedisiner er du lege med spesialisering på sykdommer som oppstår i arbeidsmiljøet.

VR arealplanlegger

Arealplanlegger

En arealplanlegger jobber med planlegging og utvikling av områder, ofte en kommune, en by eller en region.

VR arkitekt

Arkitekt

Arkitekter jobber med å utforme hus, bygninger og byer og steder.

VR astronaut

Astronaut

En astronaut er utdannet til å enten manøvrere eller arbeide ombord i et romfartøy.

VR space

Astronom

Astronomer studerer objekter og fenomener i universet, som planeter, galakser og stjerner.

VR ungdomsarbeider

Barne- og ungdomspsykiater

En barne- og ungdomspsykiater er lege med videreutdanning i behandling av barn og ungdom med psykiske lidelser.

VR barnehagelaerer

Barnehagelærer

Som barnehagelærer er du med på å skape et trygt og omsorgsfullt miljø for barn gjennom lek, læring, omsorg og dannelse.

Barnekirurg

Barnekirurg

En barnekirurg er en lege som har spesialisert seg på operasjoner hos barn.

Getty Images 489362313

Barnelege

Som barnelege er du lege med spesialisering på barnesykdommer.

Asset633a8a997d0b16 07757634

Bioingeniør

Som bioingeniør samler du inn og analyserer blodprøver og andre typer biologisk prøvemateriale.

VR biokjemiker

Biokjemiker

En biokjemiker forsker på biokjemiske prosesser i levende organismer.

VR biolog

Biolog

Biologer jobber med dyre- og planteliv og arbeider både ute i felt og på laboratorier.

VR kjemi

Bioteknolog

Bioteknologer bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkter.

VR botanist

Botaniker

Asset633a8b3f722e11 71275230

Branningeniør

Branningeniører jobber med bygnings- og brannsikkerhet. Blant de viktigste arbeidsoppgavene er å gjennomføre kontroller og gi råd.

VR kirurg

Bryst- og endokrinkirurg

Som bryst- og endokrinkirurg behandler du sykdommer i bryst, skjoldbruskkjertel og biskjoldbruskkjertel.

Asset633a8bc4dad3b8 95308089

Byggingeniør

Byggingeniøren utreder, planlegger og gjennomfører byggeprosjekter. Ofte er byggingeniøren lederen på en byggeplass.

VR cellebiolog

Cellebiolog

Asset633a8c4580d663 44208351

Dataingeniør

Som dataingeniør jobber du med systemutvikling og drift av maskiner eller systemer.

Asset633a8cc5cde446 29256882

Elektroingeniør

Elektroingeniører arbeider med forbedring av eksisterende teknologi og utvikling av nye teknologiske løsninger.

VR entomolog

Entomolog

Vr faglaerer

Faglærer

En faglærer og yrkesfaglærer er en lærer med spesiell kompetanse innenfor et fagfelt.

Asset633a8d60176797 21520175

Farmasøyt

En farmasøyt er en ekspert på legemidler.

Helle 6

Fiskeforsker

VR medisiner

Fysikalsk medisiner

VR fysiker

Fysiker

Fysikere jobber med alt fra studiet av små partikler til hvordan universet fungerer.

VR foreleser

Førsteamanuensis

En førsteamanuensis har meget høy kompetanse innen sitt fagfelt, og jobber med undervisning og forskning i høyere utdanning.

VR Geolog 2

Geofysiker

Geofysikere skal forklare, og noen ganger forutse, det som skjer i jordas indre og ytre.

VR Geokjemiker

Geokjemiker

En geokjemiker undersøker kjemiske prosesser i jordas indre og overflate, havet og atmosfæren.

VR geologi

Geolog

Geologi er læren om jordens sammensetning, oppbygging og utvikling fra opprinnelsen og fram til i dag.

VR Geriater

Geriater

Som geriater er du spesialist på sykdommer hos eldre mennesker.

Grunder

Gründer

En gründer er en person som har startet og driver egen virksomhet.

Asset633a8dfc2b7b19 20920531

Grunnskolelærer

En grunnskolelærer arbeider med elever fra 1–10. klasse.

VR Gynekologi

Gynekolog

En gynekolog er en lege med spesialisering i faget kvinnesykdommer og fødselshjelp.

VR Havforsker

Havforsker

Som havforsker kan du forske på alt fra bittesmå plankton til store sjøpattedyr. Du kan undersøke havbunnens geologi eller du kan studere havets kjemi eller fysikk – som havstrømmer, bølger og tidevann.

VR Hematolog

Hematolog

En hematolog er en lege som har spesialisert seg på å behandle blodsykdommer.

Asset633a8e4d644d08 95392506

HMS-ingeniør

Som HMS-ingeniør skal du bidra til å bedre helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen.

Hudlege

Hudlege

En hudlege er en lege med spesialisering innen hudsykdommer og seksuelt overførte sykdommer.

VR Hydrolog

Hydrolog

Som hydrolog jobber du med problemstillinger knyttet til utnyttelse av vannressurser.

VR Indremedisiner

Indremedisiner

Som indremedisiner er du lege med spesialisering på sykdommer i indre organer.

VR Industridesigner

Industridesigner

Industridesignere utformer produkter, tjenester, programvarer og systemer for privat næringsliv og offentlig sektor.

Asset633a8ec696c422 50948527

Ingeniør

Ingeniører utvikler nye teknologiske løsninger og sikrer teknologiske systemer vi har i dag.

Asset633a8fdcc96539 50677697

Ingeniør i energi og miljø i bygg

Ingeniører i energi- og miljø i bygg jobber med å lage gode løsninger innen energi og miljø i nye og gamle bygninger.

VR Kardiolog

Kardiolog

En kardiolog er en lege med spesialisering i hjertesykdommer.

Kirurg

Kirurg

En kirurg er en lege som opererer pasienter, i tillegg til annen behandling.

Asset633a90d9387e08 71482097

Kjemiingeniør

En kjemiingeniør arbeider med kjemiske prosesser.

VR Kjemi 2020 08 17 071126

Kjemiker

En kjemiker undersøker hvordan verden rundt oss er konstruert helt ned til de minste bestanddeler.

VR Kjeveortoped

Kjeveortoped

En kjeveortoped er en tannlege som har spesialisert seg på å behandle feil i tannstilling og bitt.

VR Laborant

Laborant

Laboranten jobber med analyse, produktutvikling og rapportering.

Asset633a9199a2cf83 21152799

Landmåler

En landmåler måler opp og markerer grenser i terrenget.

Getty Images 1032866490

Lege

Som lege stiller du diagnose og behandler sykdommer og skader hos mennesker.

VR Lektor

Lektor

En lektor er en lærer med mastergrad fra universitet eller høgskole.

VR Liminolog

Limnolog

VR Lungespesialist

Lungespesialist

Som spesialist i lungesykdommer behandler og overvåker du sykdommer i luftveisorganene.

Asset633a91dc146288 04416612

Lærer

En lærer underviser både barn og voksne i ulike fag.

VR Mammalog

Mammalog

VR Marin Bioteknologi

Marin bioteknolog

Marine bioteknologer jobber ofte som produktutviklere.

VR Marin Biologi

Marinbiolog

Marinbiologer forsker på vekster, dyr og organismer i vann.

VR Matematiker

Matematiker

En matematiker arbeider med ulike anvendelser av matematikk, matematisk forskning eller undervisning.

Matteteknolog

Matteknolog

En matteknolog jobber med produktutvikling og kontroll av matvarer.

VR Meteorolog

Meteorolog

Meteorologen jobber med å forstå og formidle vær.

VR Mikrobiolog

Mikrobiolog

Mikrobiologer studerer én- og fåcellede organismer slik som bakterier, sopp, virus og amøber.

Mykolog

Mykolog

VR Naturforvalter

Naturforvalter

Naturforvalteren tar vare på miljøet og naturressursene rundt oss.

VR Nevrokirurg

Nevrokirurg

Som nevrokirurg er du lege med spesialisering i å operere i hjerne, nervesystem og ryggmarg.

VR Nevrolog

Nevrolog

Som nevrolog er du lege med spesialisering på sykdommer i nervesystemet.

Nukelaermedisin

Nukleærmedisiner

En nukleærmedisiner er en lege som benytter radioaktive stoffer til undersøkelse og behandling av pasienter.

VR Nyre

Nyrelege

En nyrelege er en lege og indremedisiner som har spesialisert seg på sykdommer i nyrene.

Asset633a92712b1ad2 73700439

Næringsmiddeltekniker

Asset633a92bddbc7c1 13313702

Næringsmiddelteknolog

VR Onkolog

Onkolog

Som onkolog er du en lege som behandler pasienter med kreft.

VR Ortoped

Ortoped

En ortoped er en lege som forebygger og behandler sykdommer og skader i muskler og skjelett.

VR Oceanograf

Oseanograf

Som oseanograf jobber du med å forstå fenomener i havet, som hvordan havet påvirkes av jorden, og jorden påvirkes av havet.

VR Patolog

Patolog

En patolog er en lege som undersøker forandringer i organer, vev og celler.

VR pedagog

Pedagog

En pedagog er en person som har studert pedagogikk, enten i lærerutdanningen, barnevernsutdanningen eller som eget fag på universitetet.

Asset633a9305d9f846 84324117

Petroleumsingeniør

Som petroleumsingeniør arbeider du innenfor olje- og gassbransjen, gjerne med ansvar for områder som produksjon, boring eller reservoar.

Asset633a93a5e561d6 86094969

Planteinspektør

En planteinspektør jobber med kontroll av planter, ofte i forbindelse med import og eksport.

VR Plastikkirurg

Plastikkirurg

Som plastikkirurg hjelper du pasienter med å få tilbake normalt utseende og funksjon etter operasjoner, skader eller misdannelser. Du kan også utføre kosmetisk kirurgi for å endre folks utseende av estetiske grunner.

Asset633a9412bf7cd2 29018551

Prosessingeniør

Som prosessingeniør utvikler og drifter du prosessanlegg.

VR Prosesstekniker

Prosesstekniker

Asset633a94e742a400 08740505

Provisorfarmasøyt

Provisorfarmasøyter er eksperter på legemidler, både hvordan de lages, brukes og virker i kroppen.

VR Psykiater

Psykiater

Psykiateren er en lege som utreder og behandler personer med psykiske lidelser.

VR Radiolog

Radiolog

En radiolog er en lege som har spesialisert seg på arbeid med røntgen, CT, MR og ultralyd.

Asset633a9565df1145 89700405

Reseptarfarmasøyt

Reseptarfarmasøyter veileder i riktig bruk av legemidler, ekspederer resepter og gir råd til kunder i apotek.

VR Revmatolog

Revmatolog

Som revmatolog behandler du betennelse og andre lidelser i kroppens organer, ofte i ledd og ryggsøyle.

VR Romteknolog

Romteknolog

Som romteknolog jobber du med alle typer romrelatert teknologi.

VR Samfunnsmedisiner

Samfunnsmedisiner

Som samfunnsmedisiner jobber du for å fremme og forbedre helsen hos befolkningen.

Asset633a95d9857206 23827179

Sivilingeniør

Sivilingeniører utvikler teknologiske løsninger, og jobber med forskning, utvikling, undervisning, prosjektarbeid og ledelse.

Asset633a962d1034e9 52628817

Skadedyrbekjemper

En skadedyrbekjemper hjelper bedrifter og privatpersoner med å bli kvitt skadedyr.

Asset633a96d40038c1 03092047

Spesialist i fordøyelsessykdommer

Som spesialist i fordøyelsessykdommer er du lege og indremedisiner med spesialisering på sykdommer i fordøyelsessystemet.

VR Spesialpedagog

Spesialpedagog

En spesialpedagog legger til rette for gode lærings- og oppvekstvilkår for personer som har særskilte læringsbehov.

VR systemutvikler

Spillprogrammerer

En spillprogrammerer jobber med å lage spillopplevelser.

VR tannlege

Tannlege

Som tannlege behandler du sykdommer i munnhule og kjeve.

VR kirurg 2020 08 14 105429

Thoraxkirurg

En thoraxkirurg er en lege som har spesialisert seg på å utføre operasjoner i brystkassen.

VR urolog

Urolog

Urolog er en lege og kirurg med spesialisering i sykdommer i nyrene, urinveier og kjønnsorganer.

Asset633a97336b3428 43095055

Veterinær

Veterinæren behandler og forebygger sykdommer hos dyr, men jobber også med mattrygghet og dyrevelferd.

VR vrius

Virolog

VR zoolog

Zoolog

Asset633a979fc3ac93 91109588

Øre-nese-hals-spesialist

Som øre-nese-hals-spesialist er du lege med spesialisering på sykdommer i øre, nese og hals.

Asset633a97fa3760f7 26399908

Øyelege

Øyeleger stiller diagnose og behandler sykdommer i øyet.