Gå til hovudinnhald
Asset632198063795f6 05209266

Kva vil du jobbe med?

En STEM-utdanning (science, technology, engineering, mathematics) kommer til å gi deg svært mange spennende muligheter i arbeidslivet. Det bety å finne en medisin mot demens, løse infrastruktur i storbyene, bygge energieffektive hus, utvikle nye kommunikasjonsprodukter, utvinne naturressurser på en bærekraftig måte, eller det kan være en jobb innen cyber security.

Eller noe helt annet. Som å utvikle livreddende helseteknologi og teknologiske hjelpemidler som gir mennesker med funksjonshemninger økt livskvalitet.

Det kan være vanskelig å se for seg akkurat hva man skal jobbe med. Men kanskje det er lettere å tenke på tema eller fagområder som man liker og synes er viktige? Vi ramser opp noen studier og kategoriserer dem for deg.

Hva har du lyst til å jobbe med?

Listene her er på ingen måte komplette, men de kan gi deg noen tips til studier innen ulike fagområder.

Klima  

 • Energi og miljø - NTNU
 • Bygg og og miljøteknikk - NTNU
 • Energiteknologi – HVL
 • Klima, atmosfære og havfysikk - UiB
 • Havteknologi – UiB
 • Kjemi og miljø - UiS
 • Industriell kjemi og bioteknologi
 • Energi og miljø i bygg – OsloMet
 • Vann og miljøteknikk - NMBU
 • Fornybar energi – NTNU og UiA

Helse  

 • Fysikk og matematikk, biofysikk og medisinsk teknologi – NTNU
 • Nanoteknologi, bionanoteknologi - NTNU
 • Helse og teknologi – OsloMet
 • Kybernetikk og robotikk
 • Helseteknologi – UiT
 • Industriell kjemi og bioteknologi
 • Bioinformatikk – UiB
 • Produktutvikling og produksjon
 • Bioteknologi – NMBU og NTNU
 • Matvitenskap, teknologi og bærekraft - NTNU

Cybersikkerhet  

 • Digital infrastruktur og cybersikkerhet - NTNU
 • Cybersikkerhet – USN og Høyskolen Kristiania
 • Informatikk – UiT
 • Informasjonssikkerhet – UiO
 • Informatikk, datasikkerhet – UiB
 • Kommunikasjonsteknologi og digital sikkerhet – NTNU
 • Cyberfysisk nettverksteknologi – HVL

Robotikk og kunstig intelligens​  

 • Automatisering med robotikk – HVL
 • Anvendt robotikk – NMBU
 • Kybernetikk og robotikk - NTNU
 • Datateknologi – NTNU
 • Ingeniørvitenskap og IKT - NTNU
 • Robotteknologi og signalbehandling – UiS
 • Kunstig intelligens – UiB, UiT OG UiA

Design  

 • Industriell design – NTNU
 • Produktutvikling og produksjon – NTNU
 • Automatisering og elektronikkdesign – UiS
 • Byplanlegging – UiS
 • Byggeteknikk og arkitektur – NMBU
 • Mekatronikk – UiA
 • Byggdesign – UiA

Sivilingeniør?

Sivilingeniører utvikler teknologiske løsninger innenfor en rekke fagområder og bransjer. Mulighetene er mange.

Tromsø  

 • Sivilingeniør i romfysikk
 • Sivilingeniør i energi, klima og miljø
 • Sivilingeniør i kunstig intelligens
 • Sivilingeniør i anvendt fysikk og matematikk
 • Sivilingeniør i informatikk
 • Sivilingeniør i bygg og miljø

NTNU - Trondheim  

 • Sivilingeniør i energi og miljø
 • Sivilingeniør i bygg og miljøteknikk
 • Sivilingeniør i fysikk og matematikk
 • Sivilingeniør i nanoteknologi
 • Sivilingeniør i materialteknologi
 • Sivilingeniør i kybernetikk og robotikk
 • Sivilingeniør i datateknologi
 • Sivilingeniør i ingeniørvitenskap og IKT
 • Sivilingeniør i industriell design
 • Sivilingeniør i industriell kjemi og bioteknologi
 • Sivilingeniør i marin teknikk
 • Sivilingeniør i produktutvikling og produksjon

NMBU - ÅS  

 • Sivilingeniør i byggteknikk og arkitektur
 • Sivilingeniør i kjemi og bioteknologi
 • Sivilingeniør i datavitenskap
 • Sivilingeniør i vann- og miljøteknikk
 • Sivilingeniør i miljøfysikk og fornybar energi
 • Sivilingeniør i anvendt robotikk
 • Sivilingeniør i geomatikk
 • Sivilingeniør i maskin, prosess og produktutvikling

UIB - Bergen  

 • Sivilingeniør i energi
 • Sivilingeniør i havteknologi
 • Sivilingeniør i medisinsk teknologi
 • Sivilingeniør i havbruk og sjømat
 • Sivilingeniør i informasjonsteknologi og økonomi

Hvor vil du studere?

Vil du studere nærme der du bor? Eller vil du flytte langt unna i noen år?

UiT - Tromsø  

 • Bærekraftig teknologi
 • Datateknikk
 • Digitale helsetjenester
 • Droneteknologi
 • Energi, klima og miljø
 • Matematiske fag
 • Prosessteknologi
 • Romfysikk
 • Satelitteknologi

NTNU  

 • Fysikk og matematikk
 • Automatisering og intelligente systemer
 • Digital infrastruktur og cybersikkerhet
 • Havbruksingeniør
 • Programmering
 • Informatikk
 • Kjemi
 • Geologi
 • Helse, miljø og sikkerhet

UiO  

 • Astronomi
 • Elektronikk, informatikk og teknologi
 • Farmasi
 • Geofysikk og klima
 • Informatikk: design, bruk og interaksjon
 • Programmering og systemarkitektur
 • Materialvitenskap for energi- og nanoteknologi
 • Kjemi og biokjemi

UiA  

 • Byggdesign
 • Fornybar energi
 • Industriell økonomi
 • Kunstig intelligens
 • Mekatronikk
 • Cybersikkerhet
 • Dataingeniør

UiB Bergen  

 • Kunstig intelligens
 • Informatikk, matematikk, økonomi
 • Informasjonsteknologi og økonomi
 • Havbruk
 • Medisinsk teknologi
 • Energi
 • Fiskehelse
 • Bioinformatikk

Realfag og teknologi skal løse samfunnsproblemene

Vi vet ikke hvordan fremtiden ser ut. Om 10 år kan mange problemer være løst allerede, mens nye problemer har kommet til. Vi vet at realfagene vil være viktige når vi skal utvikle fremtidens løsninger og menneskenes hverdag. Det er dagens ungdommer som er fremtiden, og dere som vil forme morgendagen. De som jobber med realfag er problemløsere. Hvordan vil du være med på å utgjøre en forskjell?

Realfag er en samlebetegnelse for en rekke fag som matematikk, fysikk, kjemi, biologi, astronomi, geologi og informasjonsteknologi. Felles for realfagene er at de kommer til å inngå i mange av løsningene på problemene i verden. Mange tenker kanskje at det bare er de flinkeste i matematikk som lykkes med realfag, men slik er det ikke. Vi snakker med mange elever som sier at de grudde seg til realfagene på videregående skole eller på studiet, men at det slett ikke var så vanskelig som de fryktet.

Mange utdannelser krever at man tar realfag i videregående skole. Legestudiet, arkitektstudiet, ingeniørutdannelsene, men også lærerutdanningene krever realfag. Økonomistudier og helsefag anbefaler også at man har et godt grunnlag i matematikk. Realfag brukes innen nesten alle områder i samfunnet, og vil være nyttig å ha kjennskap til uansett hva du ønsker å jobbe med.