Gå til hovudinnhald
Arbeidsmedisiner

Arbeidsmedisiner

Som arbeidsmedisiner er du lege med spesialisering på sykdommer som oppstår i arbeidsmiljøet.

En arbeidsmedisiner er en lege som har spesialisert seg på det medisinske feltet arbeidsmedisin, som handler omforholdet mellom arbeid og helse.

Vanlige arbeidsoppgaver

  • forebygge og behandle sykdommer og skader som oppstår i arbeidslivet
  • bistå arbeidsplasser med å skape et helsefremmende arbeidsmiljø 
  • se etter sammenhenger mellom arbeidsmiljø og sykdommer
  • gjennomføre risikovurderinger av arbeidsplasser
  • foreslå og sette i gang forebyggende tiltak, gi råd om rettigheter og vurdere i hvilken grad arbeidstaker er i stand til å arbeide

Som arbeidsmedisiner har du kunnskap om faktorer i arbeidsmiljøet som kan påvirke de ansattes helse. Dette kan være organisatoriske- og psykososiale arbeidsmiljøfaktorer og fysiske arbeidsmiljøfaktorer som støy, støv, vibrasjoner, kjemisk påvirkning eller ergonomiske faktorer. 

Arbeidsrelaterte sykdommer kan være lungesykdommer (for eksempel astma og KOLS), sykdommer i nervesystemet (for eksempel løsemiddelskade), hudsykdommer, vibrasjonsskade, hørselsskade, muskel- og skjelettplager, kreftsykdommer og allergi.

Arbeidsmedisineren har en konsultasjonsrolle overfor myndigheter, institusjoner, bedrifter og fagforeninger og gir råd om sammenheng mellom arbeid og helse.

Mange arbeidsmedisinere driver med eller har drevet med forskning.

I dette yrket må du være innstilt på å holde deg oppdatert på medisinsk og teknologisk utvikling.

Utdannings­bakgrunn

Legespesialiseringen begynner etter at du er ferdig med medisinstudiet og har fått autorisasjon som lege. I praksis vil alle nyutdannede leger fortsette i et spesialiseringsløp. Spesialiseringen varer i minst seks og et halvt år. Den første delen er felles for alle spesialitetene og varer i halvannet år. Den består av ett års praksis på et sykehus og et halvt års praksis i en kommune. De neste fem årene er spesialisering innen retningen du har valgt.

De fleste finner ut hva slags spesialist de vil bli når de går på medisinstudiet, og mange bytter også spesialisering underveis i spesialistutdanningen. Spesialistutdanningen foregår mens du jobber som lege.

Jobb

De fleste arbeidsmedisinere jobber enten i bedriftshelsetjenesten eller ved en av landets seks arbeidsmedisinske avdelinger. Andre arbeidsmedisinere jobber for eksempel hos Arbeidstilsynet, Flymedisinsk institutt eller Nav.

Personlige egenskaper

Som arbeidsmedisiner må du være interessert i å hjelpe mennesker. Du må ha gode kommunikasjonsevner og evnen til å se hver pasient som et individ. Du må være selvstendig og ha god vurderingsevne.