Gå til hovudinnhald
Getty Images 489362313

Barnelege

Som barnelege er du lege med spesialisering på barnesykdommer.

En barnelege er en lege som har spesialisert seg på det medisinske feltet pediatri, som er læren om barns sykdommer, deres vekst og utvikling. Pediatrien omfatter de fleste medisinske fagfelt, og pasientene er i hovedsak mellom 0 til 18 år.

Nyfødtmedisin er også en viktig del av arbeidshverdagen til en barnelege. Operasjoner på barn og unge utføres av andre spesialiteter.

Vanlige arbeidsoppgaver

  • snakke med barn/unge og deres foresatte for å finne ut hva som kan være galt
  • undersøke barna
  • vurdere behov for flere undersøkelser eller prosedyrer
  • stille diagnose
  • behandle sykdommer
  • gi råd og veiledning til pasienter og pårørende
  • kontorarbeid og administrative oppgaver
  • holde seg oppdatert innenfor feltet

I dette yrket må du være innstilt på å holde deg oppdatert på medisinsk og teknologisk utvikling.

Som barnelege har du ansvar for å gi råd og veiledning for å forebygge sykdom og skjevutvikling. Kontakt og samarbeid med kollegaer, andre spesialister og andre yrkesgrupper er en viktig del av jobben.

Utdannings­bakgrunn

Legespesialiseringen begynner etter at du er ferdig med medisinstudiet og har fått autorisasjon som lege. I praksis vil alle nyutdannede leger fortsette i et spesialiseringsløp. Spesialiseringen varer i seks og et halvt år. Den første delen er felles for alle spesialitetene og varer i halvannet år. Den består av ett års praksis på et sykehus og et halvt års praksis i en kommune.

De neste fem årene er spesialisering innen retningen du har valgt. Noen finner ut hva slags spesialist de vil bli når de går på medisinstudiet, noen bytter spesialisering underveis i spesialistutdanningen. Spesialistutdanningen foregår mens du jobber som lege.

Jobb

Som barnelege arbeider man ved barneavdelinger på sykehus eller i habiliteringstjenesten for barn og unge. Man kan også være ansatt som foreleser og/eller forsker. I tillegg finnes mange stillinger som er en kombinasjon av disse.

Noen barneleger jobber privat, med egen spesialpraksis.

Personlige egenskaper

Som lege må du være interessert i mennesker og se hver pasient som et verdifullt individ. Du må ha gode kommunikasjonsevner, god vurderingsevne og ha evnen til å handle raskt. Som lege må du også kunne takle eventuelle krisesituasjoner.

I saker med familieproblematikk, mistanke om omsorgssvikt eller overgrep kreves det kunnskap, ryddighet, gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Pårørende som mellomledd og rollen som barnets advokat setter spesielle krav til barnelegers mellommenneskelige kontaktevne.