Gå til hovudinnhald
Asset633a8a997d0b16 07757634

Bioingeniør

Som bioingeniør samler du inn og analyserer blodprøver og andre typer biologisk prøvemateriale.

En bioingeniørs kjerneoppgaver er å samle inn blodprøver og andre typer biologisk prøvemateriale, og preparere, analysere og kvalitetssikre analyseresultatene. Kvalitetssikrede analyseresultater danner et viktig grunnlag for å stille diagnoser og gi riktig behandling.

Som bioingeniør bruker du avansert teknologisk utstyr, og du må drifte og vedlikeholde alle typer analysemaskiner. Maskinene er alt fra små håndholdte pasientnære apparater til store automatiserte analysehaller. 

Vanlige arbeidsoppgaver

  • undersøke biokjemiske, fysiologiske og cellulære prosesser i kroppen, både normale og unormale
  • påvise sopp, bakterier og virus
  • undersøke om bakterier har utviklet antibiotikaresistens
  • tappe blodgivere, lage blodprodukter og påvise ulike blodtyper hos givere og mottakere
  • gjennomføre gentester og gi genetisk veiledning til de som har fått gjennomført en gentest
  • bearbeide og preparere celle-, vevsprøver og organer fra pasienter for videre undersøkelse
  • analysere legemidler for å se etter forgiftninger, rusmisbruk eller å fastsette riktig mengde medisin
  • undersøke fysiologiske prosesser i kroppen med radioaktive isotoper.

En bioingeniør jobber tett med pasienter, og du må ta deg av dem på en god måte. Bioingeniører jobber også sammen med annet helsepersonell, som for eksempel leger og forskere.

Bioingeniører er en beskyttet tittel som krever autorisasjon fra Helsedirektoratet. Bioingeniører arbeider etter egne yrkesetiske retningslinjer. Yrkesetiske retningslinjer skal styrke og hjelpe den enkelte bioingeniør i vanskelige situasjoner.

Jobb

Som autorisert bioingeniør kan du arbeide i alle typer offentlige og private medisinske laboratorier, i forskningsinstitusjoner og i medisinsk tekniske firma. Eksempler på arbeidsplasser er sykehusenes medisinske laboratorier, i private medisinske laboratorier, med veterinærmedisin, salg av medisinsk utstyr, på legekontor og i alle typer laboratorier med biologisk materiale.

Noen jobber også med produksjon av medisiner eller mat, forskning eller næringsmiddelkontroll. 

Personlige egenskaper

Som bioingeniør må du være ryddig, nøyaktig og systematisk. Du må også være opptatt av hygiene og sikkerhet på laboratoriene. Du bør også være opptatt av etikk.