Gå til hovudinnhald
VR Hematolog

Hematolog

En hematolog er en lege som har spesialisert seg på å behandle blodsykdommer.

En hematolog er en lege og indremedisiner som har spesialisert seg på det medisinske feltet hematologi, læren om blodsykdommer. Hematologen diagnostiserer og behandler sykdommer som leukemi, anemi, lymfekreft, beinmargskreft, blødningsforstyrrelser og blodpropp i vener. 

Som spesialist i blodsykdommer tar du benmargsprøver og vurderer blodceller fra blodprøver og beinmargsprøver i mikroskop. Kunnskap om mutasjoner i genene til de syke blodcellene brukes for å stille diagnose og vurdere effekten av behandling. Behandlingen kan inkludere cellegift- og immunbehandling, blodoverføring og oppfølging etter stamcellebehandling. Hematologi er tett knyttet til onkologi og spesialiseringene samarbeider en del.

Vanlige arbeidsoppgaver

  • undersøke symptomer og stille diagnose
  • behandle sykdommer
  • gi omsorg, råd og veiledning til pasienter og pårørende
  • gjøre administrativt arbeid
  • oppdatere seg på ny forskning innenfor feltet

Hematologen samarbeider tett med laboratorier og leger ved andre avdelinger. I arbeidet med å stille diagnose og vurdere effekten av behandling, samarbeider du med andre spesialister for analyse blodprøver, gen- og kromosomforandringer, ultralyd- eller røntgenundersøkelser, mage- og tarmundersøkelser eller vevsprøver.

Som hematolog har du også ansvar for å gi råd og veiledning for å forebygge sykdommer.

Utdannings­bakgrunn

Legespesialiseringen begynner etter at du er ferdig med medisinstudiet og har fått autorisasjon som lege. I praksis vil alle nyutdannede leger fortsette i et spesialiseringsløp. Spesialiseringen varer i seks og et halvt år. Den første delen er felles for alle spesialiseringene og varer i halvannet år. Den består av ett års praksis på et sykehus og et halvt års praksis i en kommune. For å bli spesialist i blodsykdommer (hematolog) tar det seks år å bli ferdig spesialist, etter halvannet år i praksis. 

De fleste finner ut hva slags spesialist de vil bli når de går på medisinstudiet, og mange bytter også spesialisering underveis i spesialistutdanningen. Spesialistutdanningen foregår mens du jobber som lege.

Jobb

Hematologen arbeider ved hematologisk seksjon på sykehus, indremedisinske avdeling på sentral- og lokalsykehus, onkologisk avdeling og ved ulike spesiallaboratorier.

Personlige egenskaper

Som lege er du interessert i å hjelpe mennesker, og du har gode kommunikasjonsevner. Du må holde deg oppdatert på medisinsk og teknologisk utvikling, og ha evne til å se hver pasient som et individ. Du må se pasientens behandling i et helhetsperspektiv, og ta hensyn til pasientens ønsker. Som lege må du også kunne takle eventuelle krisesituasjoner.