Gå til hovudinnhald
VR Industridesigner

Industridesigner

Industridesignere utformer produkter, tjenester, programvarer og systemer for privat næringsliv og offentlig sektor.

Industridesignere utformer produkter, tjenester og systemer for næringslivet og offentlig sektor. I utviklingen av produkter og tjenester jobber industridesignere tverrfaglig med form, estetikk, funksjon og bruksvennlighet, og har evne til innlevelse i brukerens situasjon og behov.   

Industridesigneren finner løsninger som har god design og funksjonalitet, møter kravene for produksjon, har god kvalitet og er trygg i bruk. I tillegg må industridesigneren tenke på miljømessige konsekvenser og møte kravene om resirkulering. 

De jobber systematisk og benytter designmetodikk som verktøy for å skape de beste løsningene. Designmetodikk og designtenking er tatt i bruk av mange ulike profesjoner, som metoder for å løse komplekse oppgaver. Dette gir industridesigneren et godt grunnlag for samarbeid, og for å lede teamarbeid på tvers av profesjoner.   

Industridesigneren jobber ofte på oppdrag fra firmaer og organisasjoner der hun følger prosessen fra idé til ferdig produkt. Noen ganger er industridesigneren også med på å definere selve problemstillingen de skal finne en løsning for. Han jobber ofte i team med andre designere, ingeniører og de som er ansvarlige for markedsføring.

Vanlige arbeidsoppgaver

  • Observere brukere og analysere brukeratferd for å avdekke behov
  • Kartlegge og tenke gjennom de resursmessige og miljømessige sidene ved en problemstilling
  • Benytte designmetodikk for å avdekke de egentlige problemene og finne de beste løsningene
  • Tegne og visualisere idéer og forslag til løsninger
  • Lage enkle modeller og prototyper i plast, skum, metall, tekstil eller tre
  • Lage 3D modeller av produktet i et 3D tegneprogram   
  • Overføre 3D modellen til en 3D printer for å skrive ut deler til en prototyp i plast eller metall.
  • Presentere ulike løsninger for sine kunder
  • Argumentere for gode og bærekraftige løsninger

Industridesignere kan spesialisere seg innenfor mange retninger, enten i løpet av studiet eller på et senere tidspunkt. Eksempler på spesialisering er produktdesign, transportdesign (biler, båter) emballasjedesign, møbeldesign, interiør- og lysdesign, interaksjonsdesign og tjenestedesign. 

Industridesignere jobber tett sammen med andre yrkesgrupper som for eksempel ingeniører og markedsføringskonsulenter.

Jobb

Mange jobber i designbyråer og konsulentfirmaer, som utvikler produkter for næringslivet og organisasjoner. En industridesigner kan også være ansatt i en bedrift som produktutvikler eller rådgiver. Noen designere er selvstendig næringsdrivende og driver egen virksomhet, og noen jobber også med forskning og undervisning.    

Personlige egenskaper

Som industridesigner har du interesse for form og funksjon, estetikk, ressursbruk og miljø. Du er gjerne nysgjerrig på industrielle nyvinninger som 3D printing, robotisering og digitaliserte fremstillingsmetoder.

Lenker