Gå til hovudinnhald
VR Kardiolog

Kardiolog

En kardiolog er en lege med spesialisering i hjertesykdommer.

Kardiologi er læren om hjertet og hjertesykdommer. Når det er mistanke om at en person har hjerteproblemer, kan han eller hun bli henvist til en kardiolog, som er en lege med spesialisering innenfor det medisinske feltet hjertesykdommer.

Vanlige arbeidsoppgaver

  • undersøke symptomer som kan tyde på hjertesykdom
  • stille diagnose og behandle sykdommer i hjertet og hjertets funksjoner 
  • utføre mindre operasjoner 
  • gi råd og veiledning for å forebygge sykdom
  • gjøre administrativt arbeid
  • oppdatere seg på ny forskning og teknologisk utvikling innenfor feltet

Kardiologen behandler for eksempel pasienter med angina pectoris (hjertekrampe), hjerteinfarkt, hjerteklaffefeil, hjertesvikt og hjerterytmeforstyrrelser.

Noen jobber på en sengepost eller på en overvåkningsavdeling, mens andre behandler dagpasienter ved en poliklinikk. Noen har spesialisert seg på små operasjoner som å operere inn pacemaker og hjertestarter, blokke ut trange eller tette kransårer, sette inn nye hjerteklaffer via blodårene eller svi av ekstra ledningsbaner ved hjerterytmeforstyrrelser. 

Andre kardiologer har mindre kontakt med pasienter og er i perioder engasjert for å drive forskning.

Faget krever god kunnskap om fysiologi og hemodynamikk (blodsirkulasjon).

Tidligere måtte man også være spesialist i indremedisin, men nå er kardiologi en egen hovedspesialitet.

Utdannings­bakgrunn

Legespesialiseringen begynner etter at du er ferdig med medisinstudiet og har fått autorisasjon som lege. I praksis vil alle nyutdannede leger fortsette i et spesialiseringsløp. Spesialiseringen varer i minst seks og et halvt år. Den første delen er felles for alle spesialitetene og varer i halvannet år. Den består av ett års praksis på et sykehus og et halvt års praksis i en kommune. De neste fem årene er spesialisering innen retningen du har valgt.

De fleste finner ut hva slags spesialist de vil bli når de går på medisinstudiet, og mange bytter også spesialisering underveis i spesialistutdanningen. Spesialistutdanningen foregår mens du jobber som lege.

Jobb

Kardiologer arbeider på sykehus, driver egen spesialistpraksis eller er ansatt på universiteter som forelesere og forskere.

Personlige egenskaper

Som lege må du være interessert i å hjelpe mennesker og ha evnen til å se hver pasient som et individ. Du må ha gode kommunikasjonsevner. I dette yrket må du også være handlekraftig og kunne takle eventuelle krisesituasjoner.