Gå til hovudinnhald
Asset633a90d9387e08 71482097

Kjemiingeniør

En kjemiingeniør arbeider med kjemiske prosesser.

Som kjemiingeniør jobbe du med kjemiske prosesser, som er en viktig del av produksjonen i en rekke forskjellige industrier. Kjemiingeniøren leder og har ansvaret for dette arbeidet, gjerne i samarbeid med andre ingeniører eller laboratoriepersonell.

Vanlige arbeidsoppgaver

  • planlegging, laboratoriearbeid og produksjon i industribedrifter
  • undervisning og forskning
  • planlegge hele produksjonsprosessen, fra behovet for nye fabrikkanlegg til hvilken kjemisk prosess og hvilke maskiner som skal benyttes
  • daglig produksjon
  • ansvar for å kontrollere virksomhetens råvarer og ferdige produkter, samt sikre kvaliteten
  • kjemiske analyser i laboratorium og oppfølging av analysene
  • administrativt arbeid
  • utvikle nye metoder for å analysere stoffer

Kjemiingeniører med mye driftsansvar har gjerne tittelen driftsingeniør. Forskjellen på en kjemiingeniør og en kjemiker, er at kjemikeren vanligvis er leder på laboratoriet og har mer avanserte oppgaver. En kjemiingeniør jobber mer med analyser på laboratoriet. Yrkene er ganske like, men har som regel forskjellige ansvarsnivå.

Jobb

Kjemiingeniører er gjerne ansatt i små eller store produksjonsbedrifter eller i rådgivende ingeniørfirmaer. Du kan også være ansatt i offentlig sektor og jobbe med eksempelvis kontroll. Mange jobber også i laboratorium, for eksempel sykehuslaboratorium, produksjonsbedrifter eller dopinglaboratorier.

Noen jobber med forskning og undervisning, som ofte er samarbeid mellom store bedrifter og universiteter/høgskoler.

Personlige egenskaper

Du må ha interesse for realfag, og for kjemiingeniører er det viktig med spesiell interesse for kjemi. I tillegg bør du ha interesse for utvikling og bruk av teknologi, og du bør være interessert i å utvikle nye løsninger. Du må være nøyaktig og kunne tenke kreativt.