Gå til hovudinnhald
VR Marin Bioteknologi

Marin bioteknolog

Marine bioteknologer jobber ofte som produktutviklere.

En marin bioteknolog jobber for å finne ut hvordan man kan utvinne og utvikle nye produkter fra marine arter, mikroorganismer, og fra plante- og dyreceller.

Som marin bioteknolog er du i stor grad produktutvikler. Gjennom langvarig og avansert forskning utvikles nye produkter av råvarer fra havet. Som marin bioteknolog har du god kompetanse innen en rekke lignende fagfelt som kjemi, mikrobiologi og cellebiologi. Et lignende yrke er bioteknolog.

Vanlige arbeidsoppgaver

  • forsking på hvordan man kan hente ut verdifulle komponenter fra marint råstoff, mikroorganismer, plante- eller dyreceller
  • forske på hvordan det er mulig å produsere mat til den økende befolkningen i verden, med de ressurser havet har å by på
  • samarbeide tett med fiskerinæringen for å utnytte ressursene fra havet bedre enn det gjøres i dag
  • produktutvikling av alt fra medisiner og mat til kosmetikk og kosttilskudd
  • finne, lese og sette seg inn i ny forskning 
  • planlegge, gjennomføre og bearbeide laboratorieforsøk
  • skrive rapporter 

Utdannings­bakgrunn

Bachelorgrad i marin bioteknologi tilbys ved flere høgskoler eller universiteter. Du kan også studere bioteknologi, og spesialisere deg innenfor marin bioteknologi senere i studiet.

Jobb

En marin bioteknolog kan være ansatt i en rekke ulike stillinger som forsker, laboratorieleder, leder i bioteknologibedrifter eller driftsleder i farmasi-, næringsmiddel- og oppdrettsindustrien. Mange er også ingeniører ved universiteter, høgskoler eller forskningsinstitusjoner.

Personlige egenskaper

Som marin bioteknolog må du ha interesse for realfag, nyskapende teknologi og ny kunnskap.