Gå til hovudinnhald
Matteteknolog

Matteknolog

En matteknolog jobber med produktutvikling og kontroll av matvarer.

En matteknolog jobber med produktutvikling og kontrollarbeid innenfor matindustrien.

Han eller hun bidrar dermed til at maten vi kjøper er trygg å spise, og har den kvaliteten og smaken som forventes.

Vanlige arbeidsoppgaver

  • kontrollere blant annet smak, kvalitet, holdbarhet og trygghet på råvarer og ferdige produkter
  • overvåke produksjonen, og se til at alt skjer i henhold til sikkerhets- og generelle arbeidsregler
  • forske seg fram til og utvikle nye produkter
  • ta bakteriologiske prøver og gjøre annet laboratoriearbeid
  • foreta tilsyn av serveringssteder eller andre næringsmiddelvirksomheter
  • veiledning av forbrukere og ulike virksomheter
  • rapportering og dokumentasjon

I dette yrket må du ha god kjennskap til regelverket innenfor fagfeltet.

Yrket kalles også næringsmiddelteknolog. Noen beslektede yrkestitler er kvalitetsleder, produktutvikler, lab- og utviklingssjef og hygieneansvarlig.

Jobber du i Mattilsynet, kan aktuelle yrkestitler være inspektør eller førsteinspektør.

Jobb

Som matteknolog kan du jobbe innenfor næringsmiddelproduksjon, for eksempel i meierier, bakerier, slakterier, fiskeforedlingsbedrifter eller hos ferdigmatprodusenter. En vanlig arbeidsplass innenfor det offentlige er Mattilsynet.

Personlige egenskaper

Som matteknolog må du være ansvarsbevisst, systematisk og nøyaktig. Du må også ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.