Gå til hovudinnhald
VR Onkolog

Onkolog

Som onkolog er du en lege som behandler pasienter med kreft.

En onkolog er en lege som har spesialisering innen fagfeltet onkologi, som er læren om svulster.

Fagfeltet handler i hovedsak om studier og behandling av kreft,og onkologen kalles også kreftlege.

Onkologens viktigste oppgave er å planlegge og gjennomføre behandling av pasienter med kreft. Arbeidet gjøres i samarbeid med spesialister i indremedisin, kirurgi, radiologi, nukleærmedisin og andre spesialister. 

De fleste kreftpasienter blir ikke behandlet på onkologiske avdelinger, men i samarbeid med disse. Onkologer har derfor en svært viktig oppgave når det gjelder planlegging av behandlingsopplegg og organisering av omsorg for kreftpasienter i hele landet.

Onkologi er et fagfelt i rask utvikling. Som onkolog må du tilegne deg informasjon om og ta i bruk nye behandlingsmuligheter og medikamenter raskt og effektivt i en hektisk arbeidshverdag.

Spesialistutdanning som onkolog gir deg god kompetanse innen strålefysikk og strålebiologi, hematologi, tumorbiologi og smertebehandling.

Utdannings­bakgrunn

Legespesialiseringen begynner etter at du er ferdig med medisinstudiet og har fått autorisasjon som lege. I praksis vil alle nyutdannede leger fortsette i et spesialiseringsløp. Spesialiseringen varer i minst seks og et halvt år. Den første delen er felles for alle spesialitetene og varer i halvannet år. Den består av ett års praksis på et sykehus og et halvt års praksis i en kommune.

De neste fem årene er spesialisering innen retningen du har valgt. De fleste finner ut hva slags spesialist de vil bli når de går på medisinstudiet, og mange bytter også spesialisering underveis i spesialistutdanningen. Spesialistutdanningen foregår mens du jobber som lege.

Jobb

De fleste onkologer jobber på sykehus. Noen få er ansatt i private foretak, mens andre jobber som forsker ved helseforetak, universitet og høyskoler eller i privat legemiddelindustri. 

Personlige egenskaper

Som lege må du være interessert i å hjelpe mennesker og ha evnen til å se hver pasient som et individ. Du må ha gode kommunikasjonsevner. Som onkolog er dette spesielt viktig, siden du ofte møter mennesker i personlig krise.

Du må ha god vurderingsevne, kunne handle raskt og takle eventuelle krisesituasjoner.