Gå til hovudinnhald
VR Ortoped

Ortoped

En ortoped er en lege som forebygger og behandler sykdommer og skader i muskler og skjelett.

En ortoped er en lege med spesialisering innen ortopedisk kirurgi.

Ortopedi er et stort kompetansefelt med behandling av sykdommer og skader i muskler og skjelett for både barn og voksne. Det kan dreie seg om blant annet bruddskader, slitasjeskader, skader i sene- og muskelapparatet eller svulster.

Vanlige arbeidsoppgaver for en ortoped:

  • gjennomføre behandling og legge til rette for at skader og sykdommer i muskler og skjelett skal leges
  • behandlingen kan være kirurgisk, det vil si skadekirurgi
  • behandlingen kan også være gjennom bruk av hjelpemidler, for eksempel proteser, for å gjøre pasientene mest mulig selvhjulpne i hverdagen

I tillegg til at ortopedi har innslag fra mange medisinske kompetanseområder, jobber ortopeden i nært samarbeid med en rekke andre yrkesgrupper som fysioterapeuter, ortopediingeniører, fysikalske medisinere, sosionomer og instanser som NAV.

Yrkestittelen kan også være ortopedisk kirurg.

Utdannings­bakgrunn

Legespesialiseringen begynner etter at du er ferdig med medisinstudiet og har fått autorisasjon som lege. I praksis vil alle nyutdannede leger fortsette i et spesialiseringsløp. Spesialiseringen varer i minst seks og et halvt år. Den første delen er felles for alle spesialitetene og varer i halvannet år. Den består av ett års praksis på et sykehus og et halvt års praksis i en kommune.

De neste fem årene er spesialisering innen retningen du har valgt. De fleste finner ut hva slags spesialist de vil bli når de går på medisinstudiet, og mange bytter også spesialisering underveis i spesialistutdanningen. Spesialistutdanningen foregår mens du jobber som lege.

Jobb

Arbeidet som ortoped utføres som oftest på sykehus, i spesialisthelsetjenesten eller i privat praksis.

Personlige egenskaper

Som lege må du være interessert i å hjelpe mennesker og ha evnen til å se hver pasient som et individ. Du må ha gode kommunikasjonsevner, være flink til å lytte og ha gode samarbeids- og formidlingsevner. Som ortopedisk kirurg må du ha særskilt gode praktiske ferdigheter. Du må kunne reagere raskt i krisesituasjoner, og alltid kunne ha overblikk over situasjonen.