Gå til hovudinnhald
VR Oceanograf

Oseanograf

Som oseanograf jobber du med å forstå fenomener i havet, som hvordan havet påvirkes av jorden, og jorden påvirkes av havet.

Oseanografi betyr "beskrivelse av havet". Oseanografer jobber med å forstå fenomener i havet og sjøvannets fysiske og kjemiske egenskaper, for eksempel hvordan havet og havstrømmene beveger seg, strukturen og egenskapene til sjøvannet eller hvordan klima og klimaendringer påvirker havet. 

Oseanografi omhandler kun havets fysiske og kjemiske egenskaper. I utdanningen inngår ikke biologi - altså livet i havet. 

Vanlige arbeidsoppgaver

  • innhente målinger og analysere data
  • utvikle og bruke modeller for hydrografi (temperatur og saltholdighet), bølger og strøm
  • overvåke havets miljø og biokjemisk vannkvalitet
  • drive med fysisk og biologisk modellering
  • gjøre miljørisiko- og konsekvensanalyser i kyst- og fjordområder
  • simulere og beregne transport og spredning av forurensning i form av oljeutslipp, utslipp fra landbruk og oppdrettsanlegg og miljøgifter i sedimenter

Oseanografer benytter seg av matematiske metoder, fysiske lover og datateknologi for å levere tjenester for en rekke fagområder som for eksempel skipsfart, fiskeri, forvaltning, oppdrettsnæring og offshore-bedrifter. Det er vanlig at oseanografer forsker.

Selv om det benyttes stadig bedre metoder som satellittfjernmåling, er likevel arbeid til havs en viktig del av oseanografien. Disse er nødvendige for å gjøre ulike målinger av sjøvannet.

Oseanografer kan jobbe som havforsker.

Utdannings­bakgrunn

Flere utdanningsinstitusjoner i Norge tilbyr utdanning innen oseanografi.

Oversikt over utdanninger innen oseanografi

Jobb

Oseanografer jobber innen bransjer som oljeindustri, forskning, skoleverket, værvarsling, forvaltning og i miljørettet arbeid.

Personlige egenskaper

Som forsker må du være nysgjerrig, like å finne ut av ting og like å ta til deg store mengder teori. Du bør også kunne jobbe strukturert og systematisk.