Gå til hovudinnhald
VR Patolog

Patolog

En patolog er en lege som undersøker forandringer i organer, vev og celler.

En patolog er en lege som er spesialist på forandringer i celler og vev. Patologer jobber med å vurdere vevsprøver og operasjonspreparater fra pasienter som har alt fra godartede svulster, betennelsestilstander og kroniske sykdommer – til prøver der det er mistanke om kreft.

Vanlige arbeidsoppgaver

  • undersøke vevsprøver og celleprøver fra pasienter
  • stille diagnoser
  • finne dødsårsak
  • vurdere om det er kreft eller ikke i vevsprøver
  • vurdere vevsprøver fra operasjoner samtidig som operasjonen foregår, for å avgjøre videre behandling
  • videre utredning og behandling

Patologer har mikroskopet som sitt viktigste arbeidsverktøy, og gjør også molekylærgenetiske analyser.

Som patolog gjør du i tillegg en likundersøkelse av pasienter som dør på sykehuset. Dette gjøres for å undersøke hvor god kvalitet det var på behandlingen pasienten fikk, og for å finne dødsårsaken.

Patologer som arbeider med dyr er som regel veterinærer eller biologer med patologi som spesialisering. Biologer som har spesialisert seg i botanikk bruker patologi på planter.

Utdannings­bakgrunn

Legespesialiseringen begynner etter at du er ferdig med medisinstudiet og har fått autorisasjon som lege. I praksis vil alle nyutdannede leger fortsette i et spesialiseringsløp. Spesialiseringen varer i minst seks og et halvt år. Den første delen er felles for alle spesialitetene og varer i halvannet år. Den består av ett års praksis på et sykehus og et halvt års praksis i en kommune.

De neste fem årene er spesialisering innen retningen du har valgt. De fleste finner ut hva slags spesialist de vil bli når de går på medisinstudiet, og mange bytter også spesialisering underveis i spesialistutdanningen. Spesialistutdanningen foregår mens du jobber som lege.

Jobb

En patolog arbeider først og fremst på større, offentlige sykehus. I Norge finnes noen få private patologilaboratorier. Ellers arbeider mange patologer med forskning og undervisning på universitet.

Personlige egenskaper

For å kunne arbeide som lege må du være interessert i å hjelpe mennesker, og du må ha gode kommunikasjonsevner. I tillegg må du være innstilt på å holde deg oppdatert på medisinsk og teknologisk utvikling. Du må kunne se hver enkelt pasient som et individ, og behandle dem så objektivt som mulig. Som lege må du også kunne takle eventuelle krisesituasjoner.