Gå til hovudinnhald
VR Plastikkirurg

Plastikkirurg

Som plastikkirurg hjelper du pasienter med å få tilbake normalt utseende og funksjon etter operasjoner, skader eller misdannelser. Du kan også utføre kosmetisk kirurgi for å endre folks utseende av estetiske grunner.

En plastikkirurg er en lege som har spesialisert seg på det medisinske fagfeltet plastikkirurgi. Det finnes to typer plastikkirurgi; rekonstruktiv kirurgi og kosmetisk kirurgi.

Som rekonstruktiv plastikkirurg er jobben din å bygge opp igjen funksjonen eller bedre utseende til mennesker som har fått skader, sykdom, har hatt andre operasjoner eller er født med misdannelser. Arbeidsoppgavene er veldig varierte, med alt fra mindre operasjoner og lokalbedøvelse, til store kompliserte inngrep.

Som kosmetisk plastikkirurg behandler du vanligvis ikke mennesker med skade eller en sykdom, men friske mennesker som ønsker å forandre på kroppen sin. Du fjerner for eksempel hud, fettvev eller endrer på utseendet i ansiktet.

Plastikkirurger behandler pasienter i alle aldre. Det er også vanlig at de samarbeider tett med andre opererende spesialiteter, som for eksempel øre-nese-halsspesialist, nevrokirurg og ortoped, gastrokirurg og gynekolog. Plastikkirurger kan også hjelpe til med undervisning av annet personale.

Utdannings­bakgrunn

Legespesialiseringen begynner etter at du er ferdig med medisinstudiet og har fått autorisasjon som lege. I praksis vil alle nyutdannede leger fortsette i et spesialiseringsløp. Spesialiseringen varer i seks og et halvt år. Den første delen er felles for alle spesialitetene og varer i halvannet år. Den består av ett års praksis på et sykehus og et halvt års praksis i en kommune.

De neste fem årene er spesialisering innen retningen du har valgt. De fleste finner ut hva slags spesialist de vil bli når de går på medisinstudiet, og mange bytter også spesialisering underveis i spesialistutdanningen. Spesialistutdanningen foregår mens du jobber som lege.

Jobb

Som rekonstruktiv plastikkirurg jobber du vanligvis på offentlige sykehus ved plastikkirurgiske avdelinger eller i spesialstillinger ved andre sykehus.

Dersom du jobber med kosmetisk kirurgi, jobber du som regel på private klinikker. Mange plastikkirurger er selvstendig næringsdrivende og driver egen privatpraksis.

Personlige egenskaper

Som plastikkirurg er du interessert i å hjelpe mennesker. Du bør være flink til å lytte, og like å løse utfordringer som du møter i kontakt med pasienter. I alle kirurgiske fag er det en fordel å være fingernem og ha teknisk innsikt. Som plastikkirurg er det også en fordel å ha også godt utviklet romsans og estetisk sans.