Gå til hovudinnhald
VR Revmatolog

Revmatolog

Som revmatolog behandler du betennelse og andre lidelser i kroppens organer, ofte i ledd og ryggsøyle.

En revmatolog er en lege som har spesialisering på det medisinske fagfeltet revmatologi. Revmatisk betennelse skyldes feil i kroppens immunsystem, slik at kroppen "angriper seg selv". De vanligste betennelsene er i ledd og ryggsøylen, men alle kroppens organer kan angripes.

Revmatologen utreder pasienten ved å lytte til pasientens fortelling om sine plager, foreta grundig undersøkelse av pasienten, ta blodprøver, urinprøver og ulike billedundersøkelser som røntgen, ultralyd, CT, MR og PET-scan. Ultralyd brukes mye både i diagnostikk, oppfølging og medisinering av pasienter. Revmatologen bruker ultralyd til å se på ledd, sener, blodkar og muskulatur.

En revmatolog arbeider med mange ulike sykdommer, som leddgikt, Bekhterevs og bindevevssykdommer som lupus, muskelbetennelser og betennelser i spyttkjertel eller tårekjertel. Også beinskjørhet og smertetilstander som fibromyalgi er sykdommer revmatologen arbeider med.

Vanlige arbeidsoppgaver

  • utrede pasienter på bakgrunn av symptomer og funn
  • stille diagnose og behandle pasienter
  • behandle med medisiner og sprøyter i ledd eller sener
  • følge pasienten over tid for å vurdere sykdomsforløp og nytte av behandling
  • gi råd og veiledning til pasienter og pårørende
  • gjøre administrativt arbeid
  • holde seg oppdatert innen faget

Revmatologen kan også undervise, utdanne helsepersonell eller drive med forskning og utvikling av faget. 

Revmatologen samarbeider tett med andre legespesialiteter, siden den revmatiske betennelsen kan påvirke flere organer. Revmatologi har nær tilknytning til andre spesialiteter som indremedisin, fysikalsk medisin, ortopedi, nevrologi, pediatri og psykiatri.

Utdannings­bakgrunn

Legespesialiseringen begynner etter at du er ferdig med medisinstudiet og har fått autorisasjon som lege. I praksis vil alle nyutdannede leger fortsette i et spesialiseringsløp. Spesialiseringen varer i seks og et halvt år. Den første delen er felles for alle spesialitetene og varer i halvannet år. Den består av ett års praksis på et sykehus og et halvt års praksis i en kommune.

De neste fem årene er spesialisering innen retningen du har valgt. De fleste finner ut hva slags spesialist de vil bli når de går på medisinstudiet, og mange bytter også spesialisering underveis i spesialistutdanningen. Spesialistutdanningen foregår mens du jobber som lege.

Jobb

Revmatologer jobber ved revmatologiske avdelinger ved sykehus, kompetansesentre for revmatiske sykdommer eller som privatpraktiserende revmatolog.

Personlige egenskaper

For å kunne arbeide som lege må du være interessert i å hjelpe mennesker. En revmatolog bør ha gode kommunikasjonsevner og kunne skape tillit, siden informasjonen du får ved å snakke med og undersøke pasienten brukes til å stille ofte sjeldne og vanskelige diagnoser.