Gå til hovudinnhald
Asset633a962d1034e9 52628817

Skadedyrbekjemper

En skadedyrbekjemper hjelper bedrifter og privatpersoner med å bli kvitt skadedyr.

En skadedyrbekjemper hjelper bedrifter og privatpersoner med å forhindre at skadedyr:

  • overfører smittsomme sykdommer til mennesker
  • blir årsak til sykdommer hos mennesker
  • blir årsak til andre helseproblemer hos mennesker
  • gjør skade på eiendommer eller eiendeler

En skadedyrforkjemper inspiserer og gir en vurdering av hvilke tiltak som må til for å bekjempe skadedyr. Eksempler på vanlige skadedyr er rotter, mus, maur, kakerlakker, insekter, fluer, veps og fugl. Som skadedyrforkjemper kan du også gi råd om midler og metoder.

Kun godkjente skadedyrbekjempere har rett til å planlegge og bekjempe skadedyr profesjonelt. For å jobbe som skadedyrbekjemper må du ha godkjenning fra Folkehelseinstituttet, og ha bestått kurs og praksis i skadedyrbekjempelse.

Vanlige arbeidsoppgaver

  • inspisere hos bedrifter og privatpersoner
  • vurdere forebyggende og behandlende tiltak
  • informere oppdragsgiver og naboer om tiltak
  • gjennomføre tiltak som for eksempel sanering
  • dokumentere og rapportere

Skadedyrbekjemperen bruker mekaniske, preventive, kjemiske eller biologiske produkter til å lokke, fange, avlive eller stoppe formering av skadedyr. Det er viktig å passe på at det ikke oppstår helse- eller miljøskade under skadedyrbekjempelsen.

Skadedyrbekjemperen inspiserer alt fra boliger og næringsbygg til transportmidler til havs og i luften, rigger, tunneler, kloakker, kaianlegg og friluftsområder.

Utdannings­bakgrunn

Folkehelseinstituttet tilbyr kurs i skadedyrbekjempelse. I tillegg kreves dokumentert praksis. Enkelte bedrifter krever også førerkort klasse B.

Folkehelseinstituttets kurs i skadedyrbekjempelse

Opptakskrav
For å bli godkjent skadedyrbekjemper kreves det bestått på eksamen og praktisk erfaring med kontroll av skadedyr. Det vil være enklest å få den praktiske opplæringen om du er ansatt i en skadedyrbekjempelsesbedrift.

Etter- og videreutdanning
Det er mulig å ta spesialkurset gassingsledere. Da får du lov til å bruke bekjempelsesmidler merket med faresymbol og farebetegnelsen "giftig" og "meget giftig".

Jobb

Skadedyrbekjemperen jobber for skadedyrkontrollselskaper.

Personlige egenskaper

Du bør være selvstendig, omgjengelig, initiativrik, serviceinnstilt og like å ta ansvar. Det er viktig å kunne kommunisere og organisere.