Gå til hovudinnhald
Asset633a97336b3428 43095055

Veterinær

Veterinæren behandler og forebygger sykdommer hos dyr, men jobber også med mattrygghet og dyrevelferd.

Som klinisk veterinær forebygger og behandler du sykdommer hos dyr. Dyrlegen gir også råd og veiledning til dyreeiere. Mange veterinærer jobber også med mattrygghet, dyrevelferd, folkehelse og fiskehelse. Disse delene av veterinæryrket er ikke like kjent som den «tradisjonelle dyrlegen», men er viktige arbeidsområder for veterinærer. 

Veterinærer jobber ofte tett med dyrepleiere på smådyrklinikker. 

Vanlige arbeidsoppgaver

  • diagnostisering og behandling av syke dyr
  • diagnostisering og behandling av fisk, for eksempel ved oppdrettsanlegg 
  • rådgivning og forebyggende helsearbeid
  • kontroll av produksjon og omsetting av næringsmidler
  • laboratoriearbeid
  • undervisning og forskning

Under utdanningen kan du spesialisere deg innenfor blant annet akvamedisin, hestemedisin, mattrygghet, produksjonsdyrmedisin og smådyrmedisin. Det er også mulighet til å ta en forskerlinje i veterinærmedisin dersom du ønsker å bli forsker.

Det er Mattilsynet som autoriserer veterinærer i Norge. Ved endt utdanning får du tittelen cand.med.vet. 

Utdannings­bakgrunn

Det veterinærmedisinske studiet ved NMBU er et profesjonsstudium som fører fram til autorisasjon som veterinær. Studiet tar fra 5,5 til 6 år. 

Det er mulig til å ta veterinærutdanning i utlandet. Mattilsynet gir autorisasjon til veterinærer med utdanning fra andre land.

Les mer om veterinærutdanning i utlandet hos ANSA.

Jobb

Mange veterinærer jobber i private veterinærpraksiser. Veterinærer jobber også i Mattilsynet, oppdrettsnæring, offentlige departementer, legemiddelindustrien, på laboratorier, i interesseorganisasjoner, legemiddelindustri eller forsikringsbransjen. Veterinærer kan også jobbe innen undervisning og forskning, for eksempel ved Veterinærinstituttet og Veterinærhøgskolen.

Personlige egenskaper

Du må være glad i dyr og mennesker. Du må interessere deg for medisin og hvordan kroppen er bygd opp, hvordan den fungerer og hva som skjer ved sykdom. Du bør ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, men også være selvstendig og kunne takle krevende situasjoner. 

Veterinærens arbeidshverdag krever ofte god fysikk. Du må tåle uforutsigbarhet og arbeid på kvelds- og nattetid.