Hopp til hovedinnhold
STEM utdanning5

Realfag på VGS

Mange utdanninger krever at du tar matte og realfag på videregående. Du vet kanskje at det gjelder hvis du skal bli lege, men vet du at hvis du vil jobbe med bærekraftige energiløsninger, helseteknologi eller effektivisering av matproduksjon, så er realfagene viktige da også?

Viktige valg - hva er STEM?

Realfag er en samlebetegnelse på en rekke fag som matematikk, fysikk, kjemi, biolog, geologi og informasjonsteknologi. På engelsk bruker man heller begrepet STEM - science, technology, engineering, mathematics.

Dersom du ønsker å starte på studieforberedende program i videregående skole må du allerede i 10.klasse, før ungdomsskolen er ferdig, bestemme deg for hvilken matte du skal velge i 1. klasse. Du kan velge mellom P- eller T-matte, og i løpet av det første året må du velge om du vil fortsette med R- eller S-matematikk i 2. og 3. klasse.

Kanskje du synes teknologi og data er spennende, eller kanskje du liker naturfag og kunne tenke deg å bli biolog? Eller farmasøyt, bioingeniør, lege eller systemutvikler – alle disse utdanningene krever at du velger realfag på videregående skole. Noen utdanninger krever bare matematikk, noen krever matematikk og kjemi – andre utdanninger krever andre fagkombinasjoner. Har du planen klar og vil sjekke fagkrav for den utdanningen du tenker, kan du sjekke ut studieoversiktenSamordna Opptak.

Hvis du fremdeles er usikker på hva du vil bli så holder du alle muligheter åpne når du velger realfag i videregående skole. Da utelukker du ingen videre studier og kan utsette yrkesvalget ditt i noen år til. Realfag gir deg verdifull kunnskap som kommer til å være nyttig uansett hvilken utdanning og hvilket yrke du skulle velge i fremtiden, og vil aldri være bortkastet eller lukke dører for deg.

P -eller T-matte

På videregående skole må du velge mellom T- og P-matte helt i starten av førsteklasse. Her kan du lese om forskjellen på de to retningene og om konsekvensene av det ene valget fremfor det andre.

1P

I matematikk 1P brukes gjerne praktiske eksempler, hvor «ekte hendelser» og situasjoner beskrives. I matematikk 1P brukes det god tid på hvert tema. Oppgavene i 1P er ofte tekstoppgaver der det å trekke ut informasjon fra tekst er en vesentlig del av oppgavene.

1T

I matematikk 1T brukes også praktiske eksempler, men her er det i tillegg matematikk som er mer abstrakt. I 1T lærer man mye nytt og progresjonen er noe raskere enn i 1P. Oppgavene i 1T har ofte mindre tekst enn oppgavene i 1P.

R, S og X matte

Dette er mattevalgene dine i 2. og 3. klasse på studieforberedende.

R-matte (R1 + R2)

R-matte (R1 + R2) er realfaglig matematikk som tar for seg geometri, algebra, funksjoner, kombinatorikk, sannsynlighet og differensialligninger. Kunne du tenke deg å ta realfaglige eller teknologiske studier? Da velger du denne.

S-matte (S1 + S2)

S-matte (S1 + S2) er samfunnsfaglig matematikk som tar for seg algebra, funksjoner, sannsynlighet, lineær optimering og statistikk. Med S-matten kan du gå videre til enkelte realfaglige studier, men det er lurt å sjekke hvilke studier du ekskluderer hvis du velger denne typen matte.

X-matte

X-matte er en alternativ retning for deg som velger R1-matten. Den gir ikke realfagspoeng, men gir deg som er litt ekstra interessert et dypdykk i matte. Den tar for seg tallteori, komplekse tall, sannsynlighet og statistikk.

Realfagspoeng

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng til sammen.

Poengsummen din regnes slik:
Karakterpoeng (gjennomsnitt av karakterene dine ganget med 10) + Realfagspoeng + Språkpoeng + Kjønnspoeng + Poeng for opptaksprøve = Skolepoeng

Legger du til tilleggspoeng (folkehøyskole, militæret osv) og alderspoeng, får du det som heter konkurransepoeng (ordinær kvote).

FagNivå
Poeng
MatematikMatematik R1
Matematik R2
Matematik S1
Matematik S2

0,5
1,0
0,5
0,5

FysikkFysikk 1

Fysikk 2

0,5
1,0
KjemiKjemi 1
Kjemi 2
0,5
0,5
BiologiBiologi 1
Biologi 2
0,5
0,5
GeofagGeofag 1
Geofag 2
0,5
0,5
InformasjonsteknologiInformasjonsteknologi 1
Informasjonsteknologi 2
0,5
0,5
Teknologi & forskningslæreTeknologi & forskningslære 1
Teknologi & forskningslære 2
0,5
0,5
ForskningslæreForskningslære 1
Forskningslære 2
0,5
0,5
Design & TeknologiDesign & Teknologi 1
Design & Teknologi 2
0,5
0,5
VG3 naturbruk

-

0,5


Endringer i regler for opptak til høyere utdanning

Det er vedtatt noen endringer i reglene for opptak til høyere utdanning, men de fleste gjelder først fra 2027.

Realfagspoengene vil bestå - et tydelig signal på at regjeringen ønsker flere med denne typen kompetanse og derfor ønsker å belønne de elevene som tar teknologi- og realfag på videregående.

Mulige tilleggspoeng totalt sett vil reduseres og alderspoengene forsvinner. De fleste endringene vil tidligst gjelde fra 2027, kun endringer i opptakskrav til sykepleier- og lærerutdanning kan komme tidligere. 

Les mer om dette på regjeringen sine nettsider her >