Hopp til hovedinnhold
STE Mutdanning15

Hvorfor velge realfag?

På videregående skole må elevene velge mellom P- og T-matte allerede i førsteklasse, og fagvalgene står i kø i andre og tredje klasse. Mange studier krever realfag fra videregående skole - dette er det lurt å sette seg inn i før man tar valg som kan gjøre utdanningsløpet unødvendig kronglete.

Teknologi- og realfag gir allsidig og bred kunnskap

Vi vet ikke hvilke jobber som eksisterer om 10 eller 20 år. Men vi vet at kompetanse innen realfag og teknologi er et svært godt utgangspunkt i et arbeidsliv i stadig endring. Og bedrifter innen realfag og teknologi skriker høyt etter ny arbeidskraft.


Realfag er en samlebetegnelse på en rekke fag som matematikk, fysikk, kjemi, biologi, astronomi, geologi og informasjonsteknologi. På engelsk bruker man heller begrepet STEM - science, technology, engineering, mathematics

Felles for disse fagene er at de kommer til å inngå i løsningene på mange av utfordringene som dagens samfunn står overfor. Enten det gjelder klima, miljø, helse, matproduksjon, energi, transport - kompetanse innen realfag er uansett relevant for å jobbe med problemstillinger innen disse områdene.

En utdanning innen realfag og teknologi gir en allsidig og bred kompetanse, med mange jobbmuligheter innen ulike yrker og sektorer.

Mange tror at det er bare de som er flinkest i matte som kan lykkes med realfag. Sånn er det ikke. Vi snakker med mange som grudde seg til realfagene i videregående skole eller i studiene, men som etterpå sier at det slett ikke var så vanskelig som de fryktet.

Motivasjon er viktigere enn talent. Som foreldre kan du oppmuntre og støtte - og aller viktigst er at dere diskuterer valg av fag og utdanning, slik at eleven tar gjennomtenkte utdanningsvalg som er riktig for seg. Diskuter konsekvensene av å velge bort t-matte i førsteklasse på videregående skole. Investeringen som gjøres på videregående vil åpne alle dører til videre utdanning innenfor mange spennende og nyskapende områder.

Lurer du på hva man kan bli med en utdanning innen STEM?