Hopp til hovedinnhold
VR lege

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobber som fastlege.

En spesialist i allmennmedisin er en lege som har spesialisert seg på det medisinske feltet allmennmedisin.

Som allmennlege jobber du både med forebyggende og behandlende medisin og du må derfor ha bred og generell kunnskap om alle de vanligste sykdommene og helseplagene som rammer befolkningen.  

Vanlige arbeidsoppgaver

  • undersøke symptomer
  • stille diagnose
  • behandle sykdommer
  • formidle tjenester innen helsevesenet
  • gi råd og veiledning til pasienter og pårørende
  • utføre administrativt arbeid
  • oppdatere seg på ny forskning

Allmennlegen er som oftest den første legen som møter pasienten. Møtet med pasienten kan finne sted på legekontoret, legevakt og sykebesøk, samt ved andre kommunale helsetjenester.

De fleste allmennleger jobber som fastleger og har da en forpliktende rolle når det gjelder sin pasientgruppe og for å ta vare på pasienten over tid. Slik kan pasienten føle seg trygg på at det er én lege som har oversikt over pasientens helseplager.

Allmennlegen samarbeider med andre deler av helsetjenesten og henviser videre til spesialisthelsetjenesten når det er nødvendig.

Når du jobber som lege, må du være innstilt på å holde deg oppdatert på medisinsk og teknologisk utvikling. 

Utdannings­bakgrunn

Legespesialiseringen begynner etter at du er ferdig med medisinstudiet og har fått autorisasjon som lege. I praksis vil alle nyutdannede leger fortsette i et spesialiseringsløp. Spesialiseringen varer i minst seks og et halvt år. Den første delen er felles for alle spesialitetene og varer i halvannet år. Den består av ett års praksis på et sykehus og et halvt års praksis i en kommune.

De neste fem årene er spesialisering innen retningen du har valgt. De fleste finner ut hva slags spesialist de vil bli når de går på medisinstudiet, og mange bytter også spesialisering underveis i spesialistutdanningen. Spesialistutdanningen foregår mens du jobber som lege.

Jobb

De fleste allmennleger er fastleger og arbeider på legekontor. Andre aktuelle arbeidsplasser er legevakt, sykehjem og helsestasjon. 

Personlige egenskaper

Som lege må du være interessert i å hjelpe mennesker og du må ha evnen til å se hver pasient som et individ. Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Du må dessuten være selvstendig, ha god vurderingsevne og kunne takle eventuelle krisesituasjoner.