Hopp til hovedinnhold
VR arkitekt

Arkitekt

Arkitekter jobber med å utforme hus, bygninger og byer og steder.

Arkitekter arbeider med et bredt spenn av oppgaver; fra planlegging og tegning av små og store bygninger inkludert tilbygg og interiører, til byplanlegging og stedsutvikling.

Arkitekter kan også arbeide med utforming av landskap og konstruksjoner i store samferdselsanlegg og med mulighetsstudier som viser hvordan en tomt kan bebygges eller hva et sted kan romme. Dette er også noe landskapsarkitekter jobber med og arbeidsoppgavene er derfor overlappende.

Som arkitekt kan du være med å skape bærekraftige og gode løsninger som svarer på vår tids utfordringer. Dette kan knyttes til valg av materiale, energiløsninger, hvor man bygger og hvordan bygge for bærekraftige måter å leve på. Derfor er arkitekten også en samfunnsutvikler. Arkitektens styrke er evnen til å analysere, skape visjoner og oversette menneskelige behov til holdbare, vakre og funksjonelle løsninger. For å skape god og variert arkitektur, er det behov for arkitekter med forskjellig erfaringsbakgrunn.

Vanlige arbeidsoppgaver for arkitekten:

  • planlegge, utvikle og designe nye og eksisterende bygninger og konstruksjoner
  • transformere og restaurere historiske bygninger og bygninger som skal gjenbrukes
  • planlegge , utvikle og designe byer, steder, nabolag og landskap
  • lede prosesser for byggeprosjekter, by- eller stedsutvikling, som inkluderer mange fagområder og bred medvirkning

Som utdannet arkitekt kan du kombinere og vektlegge ulike sider av arkitekturfaget. Arkitekten har dydbekunnskap om formgivning og estetikk, og prosjekt-/prosessledelse. Det vil si å kunne finne praktiske løsninger for å skape vakre, holdbare og funksjonelle bygg og steder.

Arkitekten har også dybdekunnskap om materialer, konstruksjoner og bruk, og gjenbruk og ombruk av materialer. Arkitekten kan utvikle nye ideer og har en konseptuell og teknologisk forståelse.

Arkitektur og stedsutvikling skapes gjennom innovasjon og samarbeid på tvers av mange fag. Arkitekter samarbeider ofte med landskapsarkitekter, planleggere, ingeniører, entreprenører og eiendomsutviklere, samfunnsvitere, økonomer og eksperter innen kulturminnevern som kunsthistorikere og arkeologer.

Arkitekter med sivilarkitekteksamen eller mastergrad i arkitektur kan bli medlem av Norske arkitekters landsforbund ogArkitektenes Fagforbund.

Jobb

Som arkitekt kan du jobbe i arkitektfirma eller som konsulent for byggebransjen. Arkitekter har både private og offentlige oppdragsgivere.

Personlige egenskaper

Som arkitekt bør du være kreativ og ha god forståelse av form og estetikk. Du må ha en god forståelse for hvordan fysiske omgivelser påvirker oss, og et ønske om å ta del i utformingen av disse.