Hopp til hovedinnhold
VR astronaut

Astronaut

En astronaut er utdannet til å enten manøvrere eller arbeide ombord i et romfartøy.

En astronaut jobber med å gjøre seg selv og utstyr klar for å reise ut i rommet. Som astronaut trener du på jobben i rommet ved spesielle sentre der de har svømmebasseng, sentrifuger og simulatorer som etterligner forholdene i rommet. 

Noen astronauter navigerer og fører fartøyet, mens andre tar seg av lasten, reparasjoner og eksperimenter. Det finnes altså to typer astronauter: piloterog ferdsspesialister. Ferdsspesialister kan ha forskjellig bakgrunn, avhengig av hvilke oppgaver som skal utføres i rommet.

De fleste astronauter reiser på to til tre opphold i verdensrommet. Resten av tiden er de en del av bakketeamet for andre astronauter.

Som astronaut er du utsatt for risiko for ulykker under oppskytning og tilbakevending. Også under oppholdet i rommet blir astronauter utsatt for mange farer.

Strengt tatt blir du ikke astronaut før du er sendt ut i rommet. Som astronaut må du derfor ha stor tålmodighet. Det kan ta lang tid fra du blir valgt ut til å bli med på en romferd, til du faktisk får fly. Foreløpig er det ingen nordmenn som jobber som astronaut.

Utdannings­bakgrunn

Dersom du ønsker å manøvrere et romfartøy, må du ha pilotutdannelse.

Ferdsspesialister er som regel forskere eller ingeniører. De har gjerne master- eller doktorgrad innen medisin, fysikk, kjemi, geofysikk, biologi, biokjemi, materialteknologi, reguleringsteknikk eller IKT eller andre naturvitenskapelige fag. Slik utdannelse gis ved mange norske universiteter og høyskoler. Du bør ha arbeidserfaring i det fagfeltet du er utdannet innenfor.

European Space Agency har et astronautsenter i Köln i Tyskland. Her utdannes europeiske astronauter som har kommet igjennom nåløyet for opptak. 

Opptakskrav
Det er stor konkurranse om å bli tatt opp som astronaut. De fysiske og psykologiske testene er krevende. Krav om solid kompetanse innen naturvitenskapelige fag står sentralt. Syn, hørsel og andre helserelaterte egenskaper må i tillegg være tilnærmet perfekt, i tillegg sosiale ferdigheter og gode samarbeidsevner. 

Jobb

De som blir astronauter arbeider ved ulike romsentre, for eksempel ved European Space Agency (ESA) og NASA. Noen få astronauter jobber på den internasjonale romstasjonen i verdensrommet (ISS). Antall astronauter som er på denne stasjonen varierer.

Personlige egenskaper

En astronaut må være i svært god fysisk form. Det er en forutsetning at du kan jobbe konsentrert, fokusert og dedikert med alle arbeidsoppgaver som inngår i jobben.

Astronauter jobber i team, og derfor kreves gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper, i tillegg til gode språkkunnskaper. Du må ha evnen til å beholde roen i stressede situasjoner.