Hopp til hovedinnhold
VR barnehagelaerer

Barnehagelærer

Som barnehagelærer er du med på å skape et trygt og omsorgsfullt miljø for barn gjennom lek, læring, omsorg og dannelse.

Barnehagen er en arena for lek og læring. En dag i barnehagen består av både leking og pedagogiske aktiviteter.

Som barnehagelærer bruker du din faglige, pedagogiske og etiske kompetanse for å legge til rette for at barnegruppa og det enkelte barnet er trygt. Du ser barnas individuelle styrker og behov, og sørger for at de opplever mestringsfølelse. 
Du legger til rette for at barna møter utfordringer som bidrar til deres allsidige utvikling, og er bevisst barnegruppas betydning for barnas hverdag i barnehagen.

Barnehagelærere er ofte pedagogiske ledere i barnehagen. Da har de ansvaret for å iverksette og lede det pedagogiske arbeidet, i tråd med godt faglig skjønn. De skal veilede andre ansatte og sørge for at barnehageloven og rammeplanen oppfylles gjennom det pedagogiske arbeidet. 

Pedagogiske ledere skal også sørge for høy profesjonsetisk bevissthet. Det betyr at de tar gode valg i møte med barna og foreldre i forskjellige situasjoner, basert på etiske verdier som for eksempel respekt, personvern, menneskeverd og profesjonell integritet. 

Vanlige arbeidsoppgaver

  • lede det daglige arbeidet med planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering av enkeltbarna og barnegruppen
  • lede det daglige arbeidet med å skape et trygt og utviklende miljø for enkeltbarna og barnegruppen
  • leke og være sammen med barna
  • stimulere barns fantasier og skapertrang gjennom ulike aktiviteter
  • ha det pedagogiske ansvaret på avdelingen eller barnehagen
  • veilede kollegaer og skape et godt leke- og læringsmiljø

For å jobbe i barnehage må du fremlegge tilfredsstillende politiattest. 

Yrket het tidligere førskolelærer.

Jobb

Har du barnehagelærerutdanning, kan du både jobbe som barnehagelærer og som pedagogisk leder i en barnehage. Du kan også bli styrer i barnehagen, både i private og kommunale barnehager. Noen barnehagelærere arbeider i skolefritidsordningen og andre barnerelaterte virksomheter, som for eksempel innen barnevernet.

Som barnehagelærer kan du ha rådgivende, administrative eller ledende stillinger innenfor kommunal og statlig virksomhet. 

Personlige egenskaper

En barnehagelærer må like å samarbeide med andre. Du må også ha mot til å ta de vanskelige samtalene når situasjonen krever dette, noe som krever evne til å kommunisere og å være tydelig.

Du må ha evnen til å skape tillit, både hos barna, foresatte og kolleger, og ha evnen til å stimulere til trivsel og godt samspill mellom barna.