Hopp til hovedinnhold
VR botanist

Botaniker

En botaniker er en biolog som jobber med botanikk. Botanikeren har kunnskap om plantenes mangfold, betydning, funksjon og slektskap.

Planter er alt fra encellete organismer til store trær, og finnes i omtrent alle jordens miljøer, inkludert havet. Planter produserer oksygen og binder karbondioksid. Det gjør at planter er grunnlaget for det livet vi har på jorda i dag, og nøkkelen til en bærekraftig fremtid.

Fagområdet er bredt, og inkluderer alt fra de kjemiske reaksjonene inne i den enkelte plante, samspillet mellom planter og dyr, og til kunnskap om store og kompliserte plantesamfunn.

Botanikere bruker vitenskapelige teknikker og verktøy i arbeidet, og de jobber ofte sammen med andre biologer med andre spesialiseringer.

Botanisk forskning og kompetanse kan bekjempe miljøproblemer, matmangel og sykdommer.

Et nærliggende yrke er planteviter, som arbeider med planter til matproduksjon.

Jobb

Botanikere arbeider innenfor mange typer organisasjoner og institusjoner. Typiske arbeidsgivere er miljøorganisasjoner, kartleggingsfirmaer og ingeniørbedrifter. En botaniker kan også jobbe innenfor blant annet forskning og undervisning, og ved museer. Botanikere kan også ha roller innenfor offentlig forvaltning, for eksempel i departementer, direktorater, tilsyn- eller forskningsinstitusjoner.

Personlige egenskaper

Som botaniker må du være interessert i mangfoldet i naturen. Du må være nysgjerrig og like å undersøke for å finne svar. Du bør like å tilbringe tid i naturen. Arbeid på laboratorium krever god konsentrasjon, nøyaktighet og tålmodighet.

Lønn

Lønnen til en botaniker vil avhenge av utdanningsnivå, ansiennitet, arbeidsplass, arbeidsoppgaver og ansvarsområde.

Som forsker med doktorgrad ved en statlig institusjon vil lønnen ligge på 490 900 – 650 200 kroner i året. Ved oppnådd professorkompetanse vil du tjene fra 611 700 kroner i året. (Kilde: Hovedtariffavtalen i staten 2016-2018)