Hopp til hovedinnhold
VR entomolog

Entomolog

En entomolog er en biolog med spesialisering i entomologi – læren om insekter.

Arbeidsoppgavene kan variere mye avhengig av arbeidsplass, men en del av hverdagen til entomologer inkluderer gjerne innsamling og observasjon av insekter.

Vanlige arbeidsoppgaver

  • forskning
  • undervisning
  • bekjempelse av skadeinsekter, både med og uten giftige kjemikalier

Entomologer har en grunnutdanning som gjør at de har kunnskap om et bredt felt av biologiske disipliner. Arbeidsoppgavene vil variere etter hvor du jobber.

Insekter er en svært viktig dyregruppe, og utgjør halvparten av verdens kjente dyrearter. Insekter er essensielle for viktige naturlige prosesser som pollinering, nedbryting og som mat for andre dyr. De sprer parasitter og sykdommer som er farlige for mennesker, og de er skadedyr, både på dyr og planter.

Utdannings­bakgrunn

Grunnutdanningen for entomologer er en bachelorgrad i biologi eller økologi. Det er mulig å begynne spesialiseringen på bachelornivå, men det vanligste er å begynne på masternivå.

Det finnes også en del studier som kombinerer biologi og andre relaterte fagdisipliner, slik som kjemi, fysikk eller geologi.

Jobb

Entomologer arbeider innenfor mange typer organisasjoner og institusjoner. Typiske arbeidsgivere inkluderer miljøorganisasjoner, forskning- og undervisningsinstitusjoner, kartleggingsfirmaer, museer og ingeniørbedrifter.

Entomologer kan også ha jobbe innen offentlig forvaltning, eksempelvis i departementer, direktorater, tilsyn eller forskningsinstitusjoner.

Personlige egenskaper

Som entomolog må du være interessert i insekter og mangfoldet i naturen. Du må være nysgjerrig, like å undersøke og finne ut av ting, og du må kunne tilegne deg ny kunnskap.