Hopp til hovedinnhold
Helle 6

Fiskeforsker

En fiskeforsker er en biolog og zoolog som forsker på fagfeltet iktyologi. Som iktyolog forsker du på blant annet på fiskers atferd, form og struktur, samt fiskens betydning i økosystemet.

Som fiskeforsker har du derfor høy kompetanse og kunnskap om mange forhold vedrørende fiskers liv.

Vanlige arbeidsoppgaver

  • forskning
  • feltarbeid
  • undervisning

Arbeidshverdagen varierer etter hvor du jobber, men felles for alt arbeide er innenfor iktyologi. Fagfeltet er nært beslektet med limnologi og marinbiologi.

Biologi handler om alt levende. Biologer har en grunnutdanning som gjør at de har kunnskap om et bredt felt av biologiske disipliner.

Utdannings­bakgrunn

Grunnutdanningen for fiskeforskeren er en treårig bachelorgrad i biologi. På masternivå, men også på bachelornivå, er det ofte spesialisering innenfor ett eller flere biologiske fagfelt.

Det finnes også en del studier som kombinerer biologi og andre relaterte fagområder som kjemi, fysikk eller geologi.

Jobb

En fiskeforsker kan jobbe innen forskning og undervisning. Fiskeforskere kan også jobbe innen offentlig forvaltning, eksempelvis i departementer, direktorater, tilsyn eller forskningsinstitusjoner. Som biolog har du også muligheten til å jobbe for private bedrifter og industri innen en rekke bransjer.

Personlige egenskaper

Som fiskeforsker må du være interessert i livet i havet og mangfoldet i naturen generelt. Du må være nysgjerrig, og like å undersøke og finne ut av ting.