Hopp til hovedinnhold
VR medisiner

Fysikalsk medisiner

En spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering er en lege som har spesialisert seg på sykdommer, skader, funksjonssvikt i skjelett og muskler og opptrening etter ulike sykdommer og skader.

Spesialisten undersøker og behandler pasienter som har, eller står i fare for å få, langvarig funksjonsnedsettelse.

Som spesialist hjelper du til med å stille diagnose, behandle, forebygge og rehabilitere skader. Du skal bidra til å bedre pasientens fysiske og kognitive funksjon, samt bedre livskvaliteten gjennom aktiviteter og deltakelse. Pasientene kan ha akutte og kroniske lidelser i muskel- og skjelettsystemet, nervesystemet, sirkulasjonssystemet, andre kroniske smerter eller kreftsykdommer.

En spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering kan også gi medikamenter, tilpasse tekniske hjelpemidler og tilrettelegge miljøet rundt pasienten.

I denne jobben er det viktig å samarbeide med andre faggrupper, som fysioterapeuter, psykologer, sykepleiere, ergoterapeuter og sosionomer. Spesialisten har en koordinerende rolle og fungerer ofte som leder av det tverrfaglige teamet.

Spesialisten samarbeider også med andre legespesialister, spesielt nevrokirurg, ortoped, revmatolog, nevrolog, allmennmedisiner, psykiater og geriater.

Utdannings­bakgrunn

Legespesialiseringen begynner etter at du er ferdig med medisinstudiet og har fått autorisasjon som lege. I praksis vil alle nyutdannede leger fortsette i et spesialiseringsløp. Spesialiseringen varer i seks og et halvt år. Den første delen er felles for alle spesialitetene og varer i halvannet år. Den består av ett års praksis på et sykehus og et halvt års praksis i en kommune.

De neste fem årene er spesialisering innen retningen du har valgt. De fleste finner ut hva slags spesialist de vil bli når de går på medisinstudiet, og mange bytter også spesialisering underveis i spesialistutdanningen. Spesialistutdanninga foregår mens du jobber som lege.

Jobb

Spesialister i fysikalsk medisin og rehabilitering arbeider ved avdelinger for fysikalsk medisin og rehabilitering tilknyttet helseforetak. Noen arbeider ved opptreningsinstitusjoner, helsesportsentre, kompetansesentre for personer med funksjonsnedsettelse, innen idrettsmedisin og ved spesialinstitusjoner innen arbeidsrettet rehabilitering. Spesialistene kan også jobbe ved private klinikker med muskel- og skjelettproblematikk, og innen trygde- og forsikringsmedisin.

Personlige egenskaper

Som lege er du interessert i å hjelpe mennesker, og du har gode kommunikasjonsevner. Du bør være flink til å lytte, samt ha gode samarbeids- og formidlingsevner. Du må være innstilt på å holde deg oppdatert i forhold til medisinsk og teknologisk utvikling, og du må ha evne til å se hver pasient som et individ. Som lege må du også kunne takle eventuelle krisesituasjoner.