Hopp til hovedinnhold
VR Geriater

Geriater

Som geriater er du spesialist på sykdommer hos eldre mennesker.

Geriatere er leger med spesialisering i sykdom hos eldre mennesker.

Som geriater er du spesialist på å undersøke, stille diagnose og behandle eldre mennesker. Geriatri inkluderer akuttfelt som akuttgeriatri og hjerneslagsbehandling, men også utredningspasienter og rehabilitering.

I behandlingen av eldre pasienter er det viktig å ivareta et helhetlig perspektiv. Pasientene har ofte et sammensatt sykdomsbilde hvor flere sykdommer opptrer samtidig og de bruker ofte flere typer medisiner. Demens, hjerneslag, hjertesykdommer, lungesykdommer og beinskjørhet er sykdommer som ofte oppstår hos eldre pasienter.

Som geriater må du ha kunnskap om aldring og sammensatte lidelser, men også om medikamentbruk og problemer rundt medikamentbruk hos sårbare pasienter. Forebyggende og rådgivende arbeid for pasienter og pårørende er også en viktig del av arbeidet.

Geriatere samarbeider ofte med psykiatere, allmennleger og nevrologer for å få et helhetlig bilde av sykdomssituasjonen og -historien til pasienten. 

Utdannings­bakgrunn

Legespesialiseringen begynner etter at du er ferdig med medisinstudiet og har fått autorisasjon som lege. I praksis vil alle nyutdannede leger fortsette i et spesialiseringsløp. Spesialiseringen varer i seks og et halvt år. Den første delen er felles for alle spesialitetene og varer i halvannet år. Den består av ett års praksis på et sykehus og et halvt års praksis i en kommune.

De neste fem årene er spesialisering innen retningen du har valgt. De fleste finner ut hva slags spesialist de vil bli når de går på medisinstudiet, og mange bytter også spesialisering underveis i spesialistutdanningen. Spesialistutdanningen foregår mens du jobber som lege.

Jobb

Geriatere kan jobbe på sykehus, klinikker, legekontorer, i private praksiser, humanitære organisasjoner og innen medisinsk forskning.

Personlige egenskaper

Som lege er du interessert i å hjelpe mennesker, og du må ha gode kommunikasjonsevner. I tillegg må du være innstilt på å holde deg oppdatert på medisinsk og teknologisk utvikling. Som lege må du også kunne takle eventuelle krisesituasjoner.