Hopp til hovedinnhold
VR Ingenior miljoibygg

Ingeniør i energi og miljø i bygg

Ingeniører i energi- og miljø i bygg jobber med å lage gode løsninger innen energi og miljø i nye og gamle bygninger.

Energibruk og miljø er sentralt i planleggingen av nybygg og renovering av eksisterende bygninger.

Bygg, og byggenæringen forbruker mye energi og produserer mye utslipp av CO₂. I tillegg produserer næringen en god del avfall. Det må man ta hensyn til når en ny bygning planlegges, eller en gammel bygning renoveres.

Som ingeniør i energi og miljø i bygg, er det ditt ansvar å sikre at bygningen får et godt inneklima som forbruker lite energi, bruker miljøvennlig energiløsninger og materialer, og i tillegg er økonomisk lønnsom.

Vanlige arbeidsoppgaver

  • prosjektere (planlegging og beregning av et byggeprosjekt) inneklima og energiløsning i bygg
  • beregne kostnader for driften av bygg
  • sikre godt inneklima
  • drifte og vedlikeholde ventilasjonsanlegg, solavskjerming og varme- og kjølesystemer
  • sikre at bygget har energiløsninger som er innenfor myndighetenes krav og forskrifter
  • gi råd om miljøkrav

Ingeniører innen miljø og energi i bygg jobber ofte tett med byggingeniører og elektroingeniører.

Utdannings­bakgrunn

For å bli en ingeniør i energi og miljø i bygg kan du ta en ingeniørutdanning innen energi, miljø og bygg

Det finnes også generelle ingeniørstudier innen bygg tilbys som treårig bachelorgrad ved flere universiteter og høgskoler. Ved noen av disse vil du også lære om energi og miljø i bygg. Også generelle ingeniørstudier innen maskin eller elektro kan ha utdanning relatert til energi og miljø i bygg.

Jobb

Som ingeniør i energi og miljø i bygg, kan du jobbe i små og store ingeniørselskaper, i entreprenørfirmaer, hos byggetekniske rådgivere og hos utstyrsprodusenter. Du kan også få jobb i stat og kommune, jobbe som ingeniørkonsulent eller drive med salg og markedsføring. Noen ingeniører i energi og miljø i bygg starter egen virksomhet. Andre jobber som forskere og underviser i faget.

Personlige egenskaper

Du bør være interessert i naturfag og data, i tillegg til å være kyndig i matematikk og fysikk. Byggenæringen digitaliseres mer og mer og interesse for gaming og programmering kommer godt med. Når du kommer ut i jobb skal du kunne ta ansvar i små og store prosjekter, arbeide selvstendig og i team, og bør ha gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper.