Hopp til hovedinnhold
VR Landmaler

Landmåler

En landmåler måler opp og markerer grenser i terrenget.

Som landmåler måler du terreng, regner ut grenser og setter ut merker for grenser i ulike deler av byggefasen på bygg og anlegg. Dette kan være i forbindelse med deling av eiendom eller bygging av hus, broer, tunneler eller veier. Etter at du har samlet alle nødvendige data, fortsetter du jobben din på kontoret hvor du utarbeider planer, kart og dokumenter.

Det finnes ulike målemetoder, og det er viktig at du velger riktig metode ut ifra kravene på stedet. Landmålingsoppgavene vil variere fra enkle måleoppgaver til svært krevende. 

Vanlige arbeidsoppgaver

  • plassere og utføre beliggenhetskontroll
  • gjøre anleggsmålinger
  • avklare rettighetsspørsmål
  • oppdatere kart

Landmålere bruker avanserte oppmålingsinstrumenter og dataprogrammer. Som landmåler leverer du data i digital form. Du må derfor ha innsikt i moderne kartteknikk og geografiske informasjonssystemer.

Landmåler er en ubeskyttet tittel. Det finnes likevel en autorisasjonsordning, og det er viktig at både myndigheter og publikum kan skille mellom landmålere med og uten denne autorisasjonen.

Utdannings­bakgrunn

Du kan utdanne deg til landmåler ved universiteter og høgskoler eller fagskoler i Norge. Se oversikt her.

En ny ordning fra 2021 krever at du må være autorisert som landmåler, hvis du skal måle opp eiendom etter matrikkelloven. Det er kartverket som gir autorisasjonen. Kravet trer ikke i kraft før 1. januar 2024. Les mer om autorisasjonsordningen

For å bli autorisert eiendomslandmåler kreves:

  • bachelor- eller mastergrad med et godkjent studieprogram (disse er enda ikke definert)
  • annen oppnådd bachelor- eller mastergrad i kombinasjon med 120 studiepoeng i juridiske, matrikulære og geomatikkfaglige emner, oversikten finner du her

Jobb

Landmålere er ansatt i for eksempel kommuner, Statens vegvesen, Statens kartverk, Jordskifterettene, hos entreprenører, kart- og oppmålingsfirmaer, konsulentfirmaer, private bedrifter, salgsfirmaer eller e-verk (elektrisitetsverk).

Personlige egenskaper

Som landmåler bør du ha interesse for teknologi og IKT-verktøy, og kunne sette deg inn i prosjekter med tekniske, naturgeografiske og juridiske problemstillinger. Du bør være nøyaktig, og trives med matematikk. En del jobber foregår til fjells, så du bør like å være ute.