Hopp til hovedinnhold
VR Lungespesialist

Lungespesialist

Som spesialist i lungesykdommer behandler og overvåker du sykdommer i luftveisorganene.

En spesialist i lungesykdommer er en lege som har spesialisert seg i lungesykdommer. Spesialisten i lungesykdommer utreder, behandler, rehabiliterer og forebygger sykdommer i luftveiene, lunger, brysthinne og brystskilleveggen.

Sykdommer som behandles kan være astma, KOLS, lungekreft, lungeinfeksjoner, tuberkulose og søvnapnesyndrom.

Vanlige arbeidsoppgaver

  • undersøke symptomer
  • planlegge og gjennomføre medisinske utredninger
  • stille diagnose
  • behandle sykdommer og kontrollere sykdomsforløp
  • samarbeide med andre leger om behandlingen av kritisk syke pasienter
  • gi omsorg, råd og veiledning til pasienter og pårørende
  • gi råd og veiledning for å forebygge sykdommer
  • holde faglige foredrag
  • gjøre administrativt arbeid
  • oppdatere seg på ny forskning innenfor feltet

Spesialisten i lungesykdommer samarbeider tett med andre fagpersoner, som for eksempel sykepleiere og fysioterapeuter. De arbeider også tett med spesialister som patolog, radiolog, anestesilege, thoraxkirurg, onkolog, øre-nese-halsspesialist, barnelege og arbeidsmedisin.

Mange lungespesialister driver også med egen forskning på et høyt og internasjonalt nivå.

Utdannings­bakgrunn

Legespesialiseringen begynner etter at du er ferdig med medisinstudiet og har fått autorisasjon som lege. I praksis vil alle nyutdannede leger fortsette i et spesialiseringsløp. Spesialiseringen varer i seks og et halvt år. Den første delen er felles for alle spesialitetene og varer i halvannet år. Den består av ett års praksis på et sykehus og et halvt års praksis i en kommune.

De neste fem årene er spesialisering innen retningen du har valgt. De fleste finner ut hva slags spesialist de vil bli når de går på medisinstudiet, og mange bytter også spesialisering underveis i spesialistutdanningen. Spesialistutdanningen foregår mens du jobber som lege.

Jobb

De fleste spesialistene i lungesykdommer arbeider ved indremedisinsk- eller lungeavdeling på sykehus. En del spesialister har privat praksis.

Personlige egenskaper

Som lege er du interessert i å hjelpe mennesker, og du har gode kommunikasjonsevner. Du må være innstilt på å holde deg oppdatert på medisinsk og teknologisk utvikling, og du må ha evne til å se hver pasient som et individ. Du må se pasientens behandling i et helhetsperspektiv, og ta hensyn til pasientens ønsker. Som lege må du også kunne takle eventuelle krisesituasjoner.