Hopp til hovedinnhold
VR Mammalog

Mammalog

En mammalog jobber med mammalogi, læren om pattedyr. Mammaloger er biologer og zoologer, og bruker gjerne disse yrkestitlene fremfor yrkestittelen mammalog.

Fagfeltet biologi handler om alt levende, og mammaloger har som biologer en grunnutdanning som gjør at de har kunnskap om et bredt felt av biologiske disipliner.

Vanlige arbeidsoppgaver

  • klassifisering av pattedyr
  • forskning på evolusjon, naturhistorie og pattedyrenes oppførsel

Det er utført sosiologiske og psykologiske undersøkelser på mange pattedyr. En del av forskningen rundt pattedyr preget av undersøkelser rundt effekter av global oppvarming og forurensning, og hvordan disse påvirker pattedyrenes liv.

Utdanningsbakgrunn

Grunnutdannelsen for mammaloger er biologi. Dette tilbys ved flere høgskoler og universitetet i hele Norge, men ulike utdanningssteder tilbyr ulike spesialiseringer. Det er vanlig at spesialiseringen begynner for alvor på masternivå, men også på bachelornivå er det ofte spesialisering innenfor ett eller flere biologiske fagfelt.

Det finnes også en del studier som kombinerer biologi og andre relaterte fagdisipliner, slik som kjemi, fysikk eller geologi.

Jobb

En mammalog/biolog kan jobbe innenfor blant annet forskning og undervisning. Biologen kan også ha roller innenfor offentlig forvaltning, eksempelvis i departementer, direktorater, tilsyn eller forskningsinstitusjoner.

Personlige egenskaper

Som biolog må du være interessert i mangfoldet i naturen. Som mammalog bør du ha en spesiell interesse for pattedyr. Du må være nysgjerrig, like å undersøke og finne ut av ting, og du må kunne tilegne deg ny kunnskap basert på fysiske bevis.