Hopp til hovedinnhold
VR Matematiker

Matematiker

En matematiker arbeider med ulike anvendelser av matematikk, matematisk forskning eller undervisning.

Matematikere utvikler, anvender eller underviser i matematiske begreper, teorier og teknikker. Vanligvis arbeider en matematiker med forskning, undervisning eller bruk av matematikk i andre sammenhenger.

Med en mastergrad i matematikk får du yrkestittelen matematiker. Utdanningen gir mulighet for fordypning innen mange forskjellige interesseområder – deriblant informatikk, finans og statistikk.

Matematikere utvikler ofte matematiske modeller og simuleringer. Arbeidet gjøres da med å bruke matematikk til å lage dataprogrammer for å simulere et fenomen.

Utdannings­bakgrunn

Det finnes en rekke relevante utdanninger på både bachelor- og masternivå for deg som ønsker å utdanne deg innen matematikk.

Jobb

Mange matematikere jobber i skoleverket eller som forskere. Matematikere kan jobbe i for eksempel ingeniør- og teknologibedrifter, oljeindustri, mediebedrifter, forvaltning, undervisning, kartlegging, miljøovervåking, mobilkommunikasjon, multimedieanvendelse, forsikring, bank og finans, IT, energi, bioteknologi, medisinsk forskning, legemiddelindustri og sykehus.

Personlige egenskaper

Som matematiker må du være systematisk, teoretisk anlagt og glad i tall. Dersom du skal undervise, bør du ha gode pedagogiske evner.