Hopp til hovedinnhold
Mykolog

Mykolog

En mykolog er en biolog og botaniker som jobber med mykologi, læren om sopper.

Med sopp menes ikke bare sopper vi finner ute i naturen, men også forskjellige former for muggsopp og gjærsopp i fôr og næringsmidler.

Vanlige arbeidsoppgaver

  • forskning
  • undervisning
  • formidling av kunnskap om mykologi

Mykologer kan ofte også omtales som soppsakkyndig, soppekspert eller soppkjenner. Vær oppmerksom på at dette er titler som også benyttes av personer med kunnskap og interesse for sopp, men ikke nødvendigvis høyere utdanning innen mykologi.

Norges sopp- og nyttevekstforbund administrerer prøver for soppsakkyndige i samarbeid med Mattilsynet.

Utdanningsbakgrunn

Grunnutdanningen for mykologer er biologi eller botanikk. Dette tilbys ved flere høgskoler og universitetet i hele Norge, men noen utdanningssteder tilbyr ulike spesialiseringer. Det er vanlig at spesialiseringen begynner for alvor på masternivå, men også på bachelornivå er det ofte spesialisering innenfor ett eller flere biologiske fagfelt.

Det finnes også en del studier som kombinerer biologi og andre relaterte fagdisipliner, slik som kjemi, fysikk eller geologi.

Jobb

En mykolog kan jobbe innenfor blant annet forskning og undervisning. Mykologen kan også ha roller innenfor offentlig forvaltning, eksempelvis i departementer, direktorater, tilsyn eller forskningsinstitusjoner. Som biolog har du også muligheten til å jobbe for private bedrifter innenfor flere bransjer, som for eksempel konsulentfirmaer.

Personlige egenskaper

Som biolog er du interessert i mangfoldet i naturen, og som mykolog har du en spesiell interesse for sopper. Du er nysgjerrig og liker å undersøke og finne ut av ting. Du har også evnen til å tilegne deg ny kunnskap basert på fysiske bevis.