Hopp til hovedinnhold
VR Naeringsmiddeltekniker

Næringsmiddeltekniker

En næringsmiddeltekniker jobber med kontrollarbeid innen næringsmiddelindustrien.

Med næringsmiddelindustri menes bedrifter som produserer mineralvann, mat, jordbruksprodukter og andre næringsmidler. Arbeidet kan bestå i å kvalitetskontrollere råvarer som brukes i produksjonen, eller å ta bakterieprøver for å sjekke at retningslinjer for produksjonen følges.

Næringsmiddelteknikerne har gjerne ansvaret for selve produksjonen av produktene. De skal se til at alt går rett for seg, og justere prosessen dersom det er nødvendig.

Vanlige arbeidsoppgaver

  • kvalitetskontrollere råstoffer og ferdige produkter fra for eksempel fisk- eller landbruksbransjen
  • overvåke selve produksjonen, og se til at alt skjer i henhold til sikkerhets- og arbeidsregler
  • annet laboratoriearbeid

Yrket må ikke forveksles med næringsmiddelteknolog.

Utdanningsbakgrunn

Du kan ta toårig teknisk fagskole innen næringsmiddelteknikk, relevant fagbrev eller annen relevant utdanning for å bli næringsmiddeltekniker.

Jobb

Utdanningen kvalifiserer deg til mange typer jobber i næringsmiddelbransjen. Næringsmiddelteknikere jobber på laboratorium eller i produksjonen i større bedrifter innen næringsmiddelproduksjon, som for eksempel meierier, bakerier, slakterier og ulike fiskeforedlingsbedrifter. Du kan også være ansatt i staten, for eksempel som tekniker på kjøttkontrollen eller inspektør i Mattilsynet.

Personlige egenskaper

Som næringsmiddeltekniker må du være systematisk og nøyaktig, siden dette er viktige egenskaper i kontrollarbeidet. Du må ha interesse for feltet og du må kunne forholde deg til strenge regler til kvalitetssikringsjobben du gjør.

Lenker