Hopp til hovedinnhold
VR Naeringsmiddelteknolog

Næringsmiddelteknolog

Mat er en av verdens viktigste ressurser, og det er viktig at matbransjen har kunnskap til å håndtere ressursene på best mulig måte.

En næringsmiddelteknolog er en ingeniør som skal passe på at utviklingen og produksjonen av mat og næringsmiddel skjer på en trygg og helsefremmende måte.

Kvaliteten på matprodukter henger nøye sammen med livet dyret eller planten har levd før den ligger på disken i butikken. Jordsmonn, avl, fôring, håndtering, vaksinering og eventuelle sykdommer påvirker kvaliteten på maten.

Vanlige arbeidsoppgaver for en næringsmiddelteknolog er å vurdere kvaliteten på maten fra det er et råstoff til det er et ferdig produkt. Det gjøres ved å ta analyser av maten underveis, fra det er et råstoff, for eksempel et ertefrø i jorden, til maten ligger i butikken. Det kan også gjøres ved at du kontrollerer produksjonsprosessen underveis, ved for eksempel å måle bakterienivået i maskinene som brukes til å slakte dyr.

Næringsmiddelteknologer kan både jobbe som konsulent, og som inspektør innen matproduksjon og produktutvikling. Du kan også jobbe med utvikling av produkter som skal forbedre matproduksjonen.

Utdanningsbakgrunn

For å bli ingeniør må du ta en femåring ingeniørutdannelse ved universitet eller høgskole.

Jobb

Du kan få jobb i mange forskjellige næringsmiddelmiljø. Du kan for eksempel få jobb som produksjonsleder, laboratorieleder, kvalitetsleder, produktutvikler, salgskonsulent, inspektør i Mattilsynet eller drive med undervisning i videregående skole.

Personlige egenskaper

Som næringsmiddelteknolog må du være systematisk og nøyaktig, siden dette er viktige egenskaper i kontrollarbeidet. Du må ha interesse for feltet, og du må kunne forholde deg til strenge regler til kvalitetssikringsjobben du gjør. Du bør ha interesse for realfag, og være løsningsorientert.