Hopp til hovedinnhold
VR Nyre

Nyrelege

En nyrelege er en lege og indremedisiner som har spesialisert seg på sykdommer i nyrene.

En nyrelege er en lege som har spesialisert seg på det medisinske fagfeltet nefrologi, som er læren om nyrenes bygning, funksjon og sykdommer.

Tilstander som behandles kan være akutt (raskt forbigående) og kronisk (langvarig) nyresvikt, akutt forgiftning, hypertensjon (høyt blodtrykk) eller forstyrrelse i væske-, elektrolytt- og syre-basebalansen.

Vanlige arbeidsoppgaver

  • undersøke pasienter
  • stille diagnose
  • behandle sykdommer
  • gi råd og veiledning til pasienter og pårørende
  • gjøre administrativt arbeid
  • oppdatere seg på ny forskning

En stor del av arbeidsdagen til nyrelegen går med til å gi medisinsk hjelp til kronisk syke. Nyrelegen kan følge pasienter over lengre tid, fra starten av en kronisk nyresykdom til kronisk nyresvikt. Da kan det gis nyreerstattende behandling som nyretransplantasjon og dialysebehandling.

Nyrelegen gir også råd til gravide med nyresykdom, alvorlig hypertensjon eller nyretransplantat. Kontakt og samarbeid med kolleger, andre spesialister og andre yrkesgrupper er en viktig del av jobben. Spesielt viktig er samarbeidet med intensivmedisiner om behandling av pasienter med multiorgansvikt. Godt samarbeid med fastleger er også viktig.

I dette yrket må du være innstilt på å holde deg oppdatert på medisinsk og teknologisk utvikling.

Utdannings­bakgrunn

Legespesialiseringen begynner etter at du er ferdig med medisinstudiet og har fått autorisasjon som lege. I praksis vil alle nyutdannede leger fortsette i et spesialiseringsløp. Spesialiseringen varer i minst seks og et halvt år. Den første delen er felles for alle spesialitetene og varer i halvannet år. Den består av ett års praksis på et sykehus og et halvt års praksis i en kommune.

De neste fem årene er spesialisering innen retningen du har valgt. De fleste finner ut hva slags spesialist de vil bli når de går på medisinstudiet, og mange bytter også spesialisering underveis i spesialistutdanningen. Spesialistutdanningen foregår mens du jobber som lege.

Jobb

Nyreleger jobber vanligvis ved en nyreavdeling på et sykehus. Noen nyreleger har også privat praksis.

Personlige egenskaper

Som lege må du være interessert i å hjelpe mennesker. Du må ha gode kommunikasjonsevner og evnen til å se hver pasient som et individ. Du må ha god vurderingsevne, kunne handle raskt og takle eventuelle krisesituasjoner.