Hopp til hovedinnhold
VR pedagog

Pedagog

En pedagog er en person som har studert pedagogikk, enten i lærerutdanningen, barnevernsutdanningen eller som eget fag på universitetet.

Pedagogikk er læren om oppdragelse og undervisning. Det handler om hvordan man på best mulig måte skal lære bort noe til en bestemt målgruppe.

Som pedagog har du kunnskap om oppdragelse, undervisning, lek, læring og utvikling. Du vet mye om hvordan læring foregår, og alt du må ta hensyn til for at barns utvikling skal bli best mulig. 

Pedagoger kan ha mange forskjellige roller. De kan være lærere på skolen, pedagoger innen for eksempel sang eller dans eller jobbe med forskning og kartlegging.  

Arbeidsopgavene vil variere etter hvor du er ansatt og hva du jobber med. 

Vanlige arbeidsoppgaver

  • planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere pedagogiske opplegg
  • undervise elever
  • følge opp ansatte 
  • utvikle kurs og seminarer
  • formidle for grupper eller besøkende 
  • utvikling av læremidler, undervisnings- eller formidligsopplegg

Utdannings­bakgrunn

Det er flere utdanningsløp som leder til tittelen pedagog. Du kan ta pedagogikkutdanning på universitet eller høgskoler (se nedenfor), men for eksempel lærere, barnehagelærere og barnevernspedagoger som har hatt pedagogikk som en del av utdanningen kan også kalle seg pedagoger. 

Jobb

Pedagoger jobber i hele utdanningssystemet, fra barnehage til høyere utdanning. De jobber også i barnevernet, eller som kursholdere eller lignende. Noen pedagoger jobber i staten, fylkeskommunen eller kommune, for eksempel i kultursektoren eller ulike rådgivningstjenester.

Pedagogikkstudiet kvalifiserer deg til jobber innenkartleggings- og forskningsarbeid. Aktuelle arbeidsplasser er for eksempel innen utdanningssystemet, forskningsinstitusjoner, høgskoler eller universiteter.

Personlige egenskaper

En pedagog har gode evner til å kommunisere, og har interesse og kunnskap om hvordan mennesker lærer og utvikler seg. Evne til samarbeid og forståelse er egenskaper pedagoger drar nytte av. Du bør være glad i å omgås med mennesker og like å støtte mennesker i utvikling