Hopp til hovedinnhold
VR Prosessingenior

Prosessingeniør

Som prosessingeniør utvikler og drifter du prosessanlegg.

En prosessingeniør har ansvar for utvikling, sikker og stabil drift og optimalisering av prosessanlegg.

Prosessanlegg består ofte av flere typer anleggsenheter. Eksempler på̊ anleggsenheter kan være separasjonsanlegg, tørkere, reaktorer, fylle- og tankanlegg, kjelanlegg, kulde- og varmepumpeanlegg, lager og transportrørledning og hjelpesystemer som damp, nitrogen, vann og lignende.

Vanlige arbeidsoppgaver

  • planlegge og forberede ulike prosjekter
  • overvåke og vedlikeholde maskinger og rørsystemer
  • design og konstruksjon av prosessanlegg
  • drift, vedlikehold og optimalisering av prosessanlegg
  • ansvar for sikkerhet
  • fungere som rådgivende ingeniør og ha kontakt med laboratoriet, driftsmiljøet, forskningssenter osv.

Mange prosessingeniører jobber i olje- og gassindustrien med utvinning, transport, separasjon, rensing, raffinering og distribusjon av olje og gass. Du vil beregne og kalkulere for å finne optimale løsninger for behandling av olje- og gass. Som prosessingeniør kan du jobbe med teknologiske løsninger som "flerfasetransport", der olje, vann og gass transporteres i samme rør i stedet for separate rør.

Prosessingeniøren er ofte del av et større prosessmiljø med for eksempel produksjonsingeniøren og prosessteknikeren, og har tett kontakt med daglig drift og operativ virksomhet.

Utdannings­bakgrunn

For å bli prosessingeniør kan du ta en treårig bachelor i prosessteknologi, eller du kan bli sivilingeniør og spesialisere deg innen prosessteknologi.

Jobb

Mange prosessingeniører jobber i olje- og gassindustrien på land, på raffinerier, prosessanlegg eller offshore. Som prosessingeniør kan du også jobbe innen næringsmiddelindustri, med vann og avløp eller kraftproduksjon.

Personlige egenskaper

Du bør ha interesser for fag som matematikk, fysikk, kjemi og informasjonsteknologi. Du bør trives i et internasjonalt miljø, og være forberedt på å jobbe i andre land i perioder av yrkeskarrieren din. I tillegg bør du være fleksibel og ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.