Hopp til hovedinnhold
VR Radiolog

Radiolog

En radiolog er en lege som har spesialisert seg på arbeid med røntgen, CT, MR og ultralyd.

Radiologer er leger med spesialisering i det medisinske fagfeltet radiologi, som er læren om bruk av ioniserende stråler, lydbølger og elektromagnetiske bølger.

Som radiolog undersøker du organer i hele kroppen og stiller diagnose ved hjelp av bilder som er tatt ved bruk av røntgen, CT, ultralyd, gjennomlysning og MR. I tillegg utfører radiologen vevsprøvetaking og behandling av pasienter med bildetekniske metoder som manøvreringsverktøy.

Det er vanligvis radiografene som tar bildene, og radiologen som analyserer og beskriver bildene. Bildebeskrivelsen gir tilbakemelding om diagnose, og i mange tilfeller også råd om videre utredning. 

Radiologene har en avgjørende og svært sentral funksjon i diagnostikk og behandling i helsevesenet. 

Radiologen analyserer bilder tatt fra hele kroppen, som for eksempel av: 

 • lunger
 • skjelett, muskulatur og ledd
 • urinveier
 • blodårer
 • hjerne og ryggmarg 
 • mage og tarm
 • bryst (mammografi)

Radiologen kan derfor mye om kroppsdelenes normale oppbygning (anatomi) og sykdomslære (patologi).

Vanlige arbeidsoppgaver

 • undersøke organer i kroppen med bildediagnostikk som røntgen, CT, ultralyd og MR
 • analysere bilder, stille diagnose og eventuelt anbefale videre utredning
 • behandle pasienter under bildeveiledning med ultralyd, røntgengjennomlysning, CT eller MR, for eksempel for å:
  • ta vevsprøver (biopsi)
  • fjerne betennelsesvæske 
  • stanse blødninger eller
  • åpne tette blodårer
 • samarbeide tett med andre radiologer, leger, radiografer og andre yrkesgrupper
 • holde seg oppdatert, både medisinsk og teknologisk

Radiologi er et fag i konstant teknologisk utvikling, og radiologer deltar aktivt i innføring og bruk av programvare for å stille riktig diagnose, inkludert kunstig intelligens og maskinlæring. 

Utdannings­bakgrunn

Legespesialiseringen begynner etter at du er ferdig med medisinstudiet. I praksis vil alle nyutdannede leger fortsette i et spesialiseringsløp. Spesialiseringen varer i minst seks og et halvt år. Den første delen er felles for alle spesialitetene og varer i halvannet år. Den består av ett års praksis på et sykehus og et halvt års praksis i en kommune.

De neste fem årene er spesialisering innen retningen du har valgt. De fleste finner ut hva slags spesialist de vil bli når de går på medisinstudiet, og mange bytter også spesialisering underveis i spesialistutdanningen. Spesialistutdanningen foregår mens du jobber som lege.

Jobb

De fleste radiologer i Norge arbeider ved bildediagnostiske sykehusavdelinger. Radiologen jobber også ved offentlige og private klinikker eller institutter. Avdelingene der radiologer arbeider går under flere forskjellige navn.

Personlige egenskaper

Som lege må du være interessert i å hjelpe mennesker. Du må ha gode kommunikasjonsevner og evnen til å se hver pasient som et individ. Du må ha god vurderingsevne, kunne handle raskt og takle eventuelle krisesituasjoner. Som radiolog jobber du som en del av et team og bør derfor ha gode samarbeidsegenskaper. Du må også kunne omgås pasienter i en sårbar livssituasjon med både empati og en profesjonell holdning.