Hopp til hovedinnhold
VR Samfunnsmedisiner

Samfunnsmedisiner

Som samfunnsmedisiner jobber du for å fremme og forbedre helsen hos befolkningen.

En samfunnsmedisiner er en lege som har spesialisert seg på det medisinske feltet samfunnsmedisin. Samfunnsmedisineren jobber for at befolkningen skal ha best mulig helse, og identifiserer hva som kan påvirke helsen negativt eller positivt: det være seg av biologisk, fysisk, kjemisk, kulturell eller sosial art.

Samfunnsmedisineren har oversikt over sykdom og helse i befolkningen. Han eller hun kan jobbe med deler eller hele befolkningen. Samfunnsmedisineren innhenter kunnskap og leverer faglige innspill til politikere, administrative og faglige fora. Dette kan for eksempel være å uttale seg om konsekvenser av politiske og administrative vedtak, eller å anbefale prioriteringer og fordeling av helseressurser.

Tverrfaglig arbeid, samarbeid med frivillige organisasjoner og andre helsetjenester er en viktig del av jobben. Samfunnsmedisinere involveres ofte i planlegging, organisering og ledelse innenfor helsetjenesten.

Vanlige arbeidsoppgaver

  • saksbehandling
  • møte- og informasjonsvirksomhet
  • sette i gang tiltak for å forbedre folkehelsen
  • planleggings- og inspeksjonsarbeid i samarbeid med helsetjenesten

Utdannings­bakgrunn

Legespesialiseringen begynner etter at du er ferdig med medisinstudiet og har fått autorisasjon som lege. I praksis vil alle nyutdannede leger fortsette i et spesialiseringsløp. Spesialiseringen varer i seks og et halvt år. Den første delen er felles for alle spesialitetene og varer i halvannet år. Den består av ett års praksis i en stilling på et sykehus og et halvt år i en kommune.

De neste fem årene er spesialisering innen retningen du har valgt. De fleste finner ut hva slags spesialist de vil bli enten etter eller mens de går på medisinstudiet, og mange bytter også spesialisering underveis i spesialistutdanningen. Spesialistutdanningen foregår mens du jobber som lege.

Jobb

Mange samfunnsmedisinere jobber i kommunen. Andre har administrative stillinger på sykehus, i regionale helseforetak, ved folkehelseinstituttet, i helsedirektoratet, hos Nav, Forsvaret eller hos Statsforvalteren. Noen jobber også i frivillige hjelpeorganisasjoner, og i internasjonale organisasjoner, som for eksempel i Verdens helseorganisasjon, WHO.

Personlige egenskaper

Som lege er du interessert i å hjelpe mennesker, og du har gode kommunikasjonsevner. Du bør være flink til å lytte, samt ha gode samarbeids- og formidlingsevner. Du må være innstilt på å holde deg oppdatert på medisinsk og teknologisk utvikling.