Hopp til hovedinnhold
VR zoolog

Zoolog

Zoologi er en av flere spesialiseringer innenfor fagområdet biologi. Zoologi er et stort fagfelt innenfor biologi, og forskningsområdene er mange og komplekse. De fleste zoologer har svært høy kunnskap om et lite fagfelt.

Zoologer har kunnskap om dyrenes oppførsel, egenskaper, mønster og samhandling med andre dyr og miljøet rundt. Forskning på sykdommer og hvordan disse sprer seg mellom dyr er ett av flere felt som zoologer forsker på.

Vanlige arbeidsoppgaver

  • undersøke og samle inn prøver gjennom feltarbeid eller laboratoriearbeid
  • analysere og skrive rapporter om resultatene man finner

Arbeidshverdagen for zoologer kan variere. Mange er engasjert i prosjektarbeid i laboratorier med forskning på rotter, insekter og andre dyr. Andre zoologer arbeider ute i naturen, hvor de blant annet studerer og loggfører ett eller flere dyrs aktivitetsmønster over en gitt periode. Paringsritualer, aggresjonsoppførsel og gruppementaliteten til en dyregruppe er andre vanlige prosjekter.

Ofte arbeider zoologen sammen med andre biologer, men også andre yrkesgrupper, som for eksempel naturforvalteren.

Utdanningsbakgrunn

I løpet av en bachelorgrad i biologi, er det mulig å ta spesialisering i zoologi.

Jobb

Zoologer er som oftest ansatt ved universiteter og høgskoler, innenfor offentlig forvaltning, dyr- og miljøvernorganisasjoner, museer og dyrehager.

Personlige egenskaper

Som zoolog må du være interessert i mangfoldet i naturen. Du må være nysgjerrig og like å undersøke ting. Arbeid på laboratorium og i felten krever god konsentrasjon og tålmodighet. Du må kunne tilegne deg ny kunnskap basert på fysiske bevis. Som zoolog må du være forberedt på å jobbe mye ute.